film

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới: dẫn lái, tìm

Tiếng Anh[sửa]


Danh từ[sửa]

film

  1. phim: cái liên tiếp của hình động ở trên một cái phim
  2. phim: chất dùng được để bắt giữ các hình ở trong cam-mê-ra

Tiếng Hà Lan[sửa]

Sự biến
Dạng bình thường
số ít film
số nhiều films
Dạng giảm nhẹ
số ít filmpje
số nhiều filmpjes

Danh từ[sửa]

film

  1. phim: cái liên tiếp của hình động ở trên một cái phim
  2. phim: chất dùng được để bắt giữ các hình ở trong cam-mê-ra

Tiếng Pháp[sửa]

Danh từ[sửa]

film

  1. phim: cái liên tiếp của hình động ở trên một cái phim
  2. phim: chất dùng được để bắt giữ các hình ở trong cam-mê-ra