plat

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

plat /ˈplæt/

 1. (Từ cổ,nghĩa cổ) Mảnh đất, miếng đất.
 2. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Sơ đồ, bản đồ (miếng đất, nhà, thành phố... ).

Ngoại động từ[sửa]

plat ngoại động từ /ˈplæt/

 1. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Vẽ sơ đồ, vẽ bản đồ (miếng đất, toà nhà, thành phố... ).

Chia động từ[sửa]

Danh từ[sửa]

plat /ˈplæt/

 1. Bím tóc, đuôi sam; dây tết, dây bện; con cúi (bằng rơm... ) ((cũng) plait).

Ngoại động từ[sửa]

plat ngoại động từ /ˈplæt/

 1. Tết, bện ((cũng) plait).

Chia động từ[sửa]

Danh từ[sửa]

plat /ˈplæt/

 1. Đĩa thức ăn.

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Tính từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Giống đực plat
/pla/
plats
/pla/
Giống cái plate
/plat/
plates
/plat/

plat /pla/

 1. Bằng, bằng phẳng.
  Toit plat — mái bằng
  souliers plats — giày gót bằng
  pays plat — miền bằng phẳng
 2. Tẹt, dẹt, bẹt.
  Visage plat — mặt tẹt
  Cheveux plats — tóc chải dẹt (không bồng)
  Poissons plats — cá dẹt
  Angle plat — (toán học) góc bẹt
  Assiette plate — đĩa bẹt, đĩa nông
 3. Nhạt, nhạt nhẽo.
  Vin plat — rượu nho nhạt
  Style plat — lời nhạt nhẽo
 4. (Nghĩa bóng) Hèn, khúm núm.
  Être plat devant ses súperieurs — khúm núm trước cấp trên
  à plat — nằm
  Poser à plat — đặt nằm+ xẹp, xì hơi (lốp xe); hết điện (ắc quy)+ (thân mật) xẹp; kiệt sức
  La maladie l’a mis à plat — bệnh tật đã làm cho nó xẹp đi
  Tomber à plat — thất bại hoàn toàn (vở kịch trình diễn...)
  à plat ventre — nằm sấp xuống
  Tomber à plat ventre — ngã sấp xuống+ qụy lụy
  avoir le ventre plat — đói bụng
  battre à plate couture — xem couture
  bourse plate — xem bourse
  calme plat — trời im biển lặng
  mer plate — biển lặng
  plat personnage — người hèn hạ

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
plat
/pla/
plats
/pla/

plat /pla/

 1. Mặt bẹt.
  La plat du sabre — mặt bẹt của thanh gươm
 2. Mặt bìa (sách).
 3. (Kỹ thuuật) thép.
  faire du plat à — (thân mật) nịnh nọt (ai); ve vãn (phụ nữ)

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
plat
/pla/
plats
/pla/

plat /pla/

 1. Đĩa.
  Plat de porcelaine — đĩa sứ
  un plat de poissons — một đĩa cá
 2. Món ăn.
  Plat du jour — món ăn trong ngày
  Plat de résistance — món ăn chủ lực
  en faire tout un plat — làm to chuyện
  mettre les pieds les dans le plat — xem pied

Trái nghĩa[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tham khảo[sửa]