Bước tới nội dung

race

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

race /ˈreɪs/

 1. (Sinh vật học) Nòi.
 2. Chủng tộc, nòi người.
  the Mongolian race — nòi người Mông-cổ
 3. Loài, giống.
  the human race — loài người
  the four-footed race — loài vật bốn chân
 4. Dòng; giòng giống.
 5. Loại, giới, hạng (người).
  the race of dandies — hạng người ăn diện
  the race of poets — giới thi sĩ

Danh từ[sửa]

race /ˈreɪs/

 1. Rễ; rễ gừng.
 2. Củ gừng.

Danh từ[sửa]

race /ˈreɪs/

 1. Cuộc đua, cuộc chạy đua.
  Marathon race — cuộc chạy Ma-ra-tông
  arms (armaments) race — cuộc chạy đua vũ trang
  to run a race — chạy đua
 2. (Số nhiều) Cuộc đua ngựa.
 3. Dòng nước , dòng nước chảy xiết.
 4. Sông đào dẫn nước, con kênh.
 5. Cuộc đời, đời người.
  his race is nearly over — đời anh ta đã xế chiều
 6. Sự vận hành (của mặt trăng, mặt trời).
 7. (Kỹ thuật) Vòngtrục, vòng ổ bi.

Ngoại động từ[sửa]

race ngoại động từ /ˈreɪs/

 1. Chạy đua với, chạy thi với (ai).
 2. Phóng (xe) thật nhanh, cho (ngựa) phi, cho (ngựa, xe) đua với; cho (máy... ) chạy hết tốc độ.
  he raced his bycycle against a motor-cycle — anh ta phóng xe đạp đua với một mô tô
  to race the engine without a load — (cơ khí) cho máy chạy không nhanh quá
 3. Lôi (đẩy) (ai) chạy; lôi (đẩy) (vật gì) đi nhanh.
  he raced me along — nó lôi tôi chạy
 4. Vội vã cho thông qua.
  to race a bill through the House — vội vã cho quốc hội thông qua một dự án

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

race nội động từ /ˈreɪs/

 1. Đua.
 2. Chạy nhanh, quạt nhanh (chân vịt tàu, chong chóng máy bay), chạy quá nhanh (máy).
  to race along — chạy hết tốc độ
 3. Ham mê đua ngựa.
  a racing man — người ham mê đua ngựa
  the racing world — giới đua ngựa

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
race
/ʁas/
races
/ʁas/

race gc /ʁas/

 1. Dòng giống.
  Être de race noble — thuộc dòng giống quý tộc
  La race d’Abraham — dòng giống A-bra-ham
 2. (Sinh vật học) Nòi.
  Les diverses races chevalines — các nòi ngựa khác nhau
 3. Chủng tộc (người).
  Race locale — chủng tộc địa phương
 4. Hạng người.
  La race des usuriers — cái hạng người cho vay nặng lãi
 5. (Từ cũ, nghĩa cũ) Thế hệ.
  Les races futures — các thế hệ mai sau
  avoir de la race — thanh nhã
  de race — thuần chủng, nòi
  Cheval de race — ngựa nòi
  fin de race — suy đồi
  Un noble fin de race — một nhà quý tộc suy đồi

Tham khảo[sửa]