raise

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Ngoại động từ[sửa]

raise ngoại động từ /ˈreɪz/

 1. Nâng lên, đỡ dậy; giơ lên, đưa lên, kéo lên; ngước lên, ngẩng lên.
  to raise one's glass to someone — nâng cốc chúc sức khoẻ ai
  to raise anchor — kéo neo lên, nhổ neo lên
  to raise someone from his knees — đỡ ai đang quỳ đứng dậy
  to raise a sunken ship — trục một cái tàu đắm lên
  to raise one's arm — giơ tay lên
  to raise one's eyes — ngước mắt lên
  to raise one's head — ngẩng đầu lên
 2. Xây dựng, dựng.
  to raise a building — xây dựng một toà nhà
  to raise a statue — dựng tượng
 3. Nuôi trồng.
  to raise a large family — nuôi một gia đình lớn
  to raise vegetable — trồng rau
  to raise chickens — nuôi gà
 4. Nêu lên, đưa ra; đề xuất.
  to raise a point — nêu lên một vấn đề
  to raise a claim — đưa ra một yêu sách
  to raise an objection — đưa ra ý kiến phản đối
 5. Làm ra, gây nên.
  to raise a storm — gây ra một cơn bão tố
  to raise astonishment — làm ngạc nhiên
  to raise suspiction — gây nghi ngờ
  to raise a laugh — làm cho mọi người cười
  to raise a disturbance — gây nên sự náo động
 6. Tăng, làm tăng thêm.
  top raise the reputation of... — tăng thêm danh tiếng của (ai...)
  to raise production to the maximum — tăng sản lượng đến mức cao nhất
  to raise someone's salary — tăng lương cho ai
  to raise colour — tô màu cho thẫm hơn
 7. Phát động, kích động, xúi giục.
  to raise the people against the aggressors — phát động nhân dân đứng lên chống lại bọn xâm lược
 8. Làm phấn chấn tinh thần ai.
 9. Làm nở, làm phồng lên.
  to raise bread with yeast — dùng men làm nở bánh mì
 10. Cất cao (giọng... ); lên (tiếng... ).
  to raise a cry — kêu lên một tiếng
  to raise one's voice in defence of someone — lên tiếng bênh vực ai
 11. Đắp cao lên, xây cao thêm.
  to raise a wall — xây tường cao thêm
 12. Đề bạt; đưa lên (địa vị cao hơn).
  to raise someone to power — đưa ai lên cầm quyền
  to raise someone to a higher rank — đề bạt ai
 13. Khai thác (than).
  the amount of coal raised from the mine — số lượng than khai thác ở mỏ
 14. Làm bốc lên, làm tung lên.
  to raise a cloud of dust — làm tung lên một đám bụi mù
 15. Thu, thu góp (tiền, thuế... ); tổ chức, tuyển mộ (quân... ).
  to raise taxes — thu thuế
  to raise troop — mộ quân
  to raise a subscription — mở cuộc lạc quyên
  to raise an army — tổ chức (xây dựng) một đạo quân
 16. Gọi về.
  to raise a spirit — gọi hồn về
 17. Chấm dứt, rút bỏ (một cuộc bao vây... ); nhổ (trại... ).
  to raise a siege — rút bỏ một cuộc bao vây
  to raise a blockade — rút bỏ một cuộc phong toả
  to raise a camp — nhổ trại
 18. (Hàng hải) Trông thấy.
  to raise the land — trông thấy bờ
 19. (Kỹ thuật) Làm có tuyết, làm cho có nhung (vải, len, dạ... ).

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Danh từ[sửa]

raise /ˈreɪz/

 1. Sự nâng lên; sự tăng lên.
 2. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Sự tăng lương.
 3. (Đánh bài) Sự tố thêm (đánh xì... ).

Tham khảo[sửa]

Tham khảo[sửa]