Bước tới nội dung

course

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

course

 1. Tiến trình, dòng; quá trình diễn biến.
  the course of a river — dòng sông
  the course of events — quá trình diễn biến các sự kiện
 2. Sân chạy đua, vòng chạy đua; trường đua ngựa ((cũng) race course).
 3. Hướng, chiều hướng; đường đi.
  the ship is on her right course — con tàu đang đi đúng hướng
 4. Cách cư xử, cách giải quyết; đường lối, con đường (nghĩa bóng).
  to follow a dangerous course — theo con đường nguy hiểm
  to hold one's course — theo con đường đã vạch sẵn
  to take its course — theo con đường của nó; cứ tiến hành
  several courses open before us — trước mắt chúng ta có nhiều cách giải quyết
 5. Món ăn (đưa lần lượt).
 6. Khóa học.
  an introductory course — một khóa học nhập môn.
 7. Loạt; đợt; lớp.
  course of lectures — một loạt bài giảng, một đợt thuyết trình
 8. Hàng gạch, hàng đá.
 9. (Số nhiều) Đạo đức, tư cách.
 10. (Số nhiều) Kỳ hành kinh.

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

course ngoại động từ /ˈkɔrs/

 1. Săn đuổi (thỏ).
 2. Cho (ngựa) chạy.

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

course nội động từ /ˈkɔrs/

 1. Chạy.
 2. Chảy.
  blood courses through vein — máu chảy qua tĩnh mạch

Chia động từ[sửa]

Danh từ[sửa]

course /ˈkɔrs/

 1. (Thơ ca) Ngựa chiến; con tuấn mã.

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
course
/kuʁs/
courses
/kuʁs/

course gc /kuʁs/

 1. Sự chạy.
  Au pas de course — theo bước chạy
 2. Cuộc thi chạy, cuộc đua chạy.
  Course cycliste — cuộc đua (chạy) xe đạp
 3. Hành trình, cuốc.
  Faire une longue course en montagne — làm một cuốc leo núi dài
 4. Sự đi lại mua hàng; sự mua hàng; hàng mua được.
  Faire des courses dans les magasins — đi mua hàng ở các cửa hàng
  Rapporter ses courses — đem hàng mua được về nhà
 5. (Hàng hải) Sự đi cướp bóc (của tàu cướp biển).
 6. Sự chạy vạy.
  Faire plusieurs courses pour une affaire — chạy vạy nhiều về một công việc
 7. Sự vận hành (tinh tú); sự trôi qua (thời gian).
  La course du temps — sự trôi qua của thời gian
 8. (Kỹ thuật) Sự chạy; khoảng chạy (của pittông).
 9. (Số nhiều) Việc đua ngựa.
  Le monde des courses — giới đua ngựa
  à bout de course — kiệt sức
  au plus haut de sa course — tới đỉnh cao nhất của sự nghiệp
  course de taureaux — cuộc đấu bò
  en fin de course — lúc tàn cuộc
  être dans la course — (thân mật) biết rõ, biết rành
  hors de course — không dùng được nữa
  n'être pas dans la course — (thân mật) không biết tùy thời, không biết thích nghi hoàn cảnh

Trái nghĩa[sửa]

Tham khảo[sửa]