strike

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới: dẫn lái, tìm

Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈstrɑɪk]

Ngoại động từSửa đổi

strike ngoại động từ struck; struck, stricken /ˈstrɑɪk/

 1. Đánh, đập.
  to strike one's hand on the table — đập tay xuống bàn
  to strike a blow — đánh một cú
  to strike hands — (từ cổ,nghĩa cổ) bắt tay
  ship strikes rock — tàu va phải đá
  tree struck by lightning — cây bị sét đánh
  to be stricken with paralysis — bị tê liệt
 2. Đánh, điểm.
  to strike sparks (fire, light) out of flint — đánh đá lửa
  to strike a match — đánh diêm
  clock strikes five — đồng hồ điểm năm giờ
 3. Đúc.
  to strike coin — đúc tiền
 4. Giật (cá, khi câu).
 5. đúng, đào đúng (mạch dầu, mạch mỏ... ).
 6. Đánh, tấn công.
 7. Đập vào.
  to strike the ears — đập vào tai (âm thanh...)
  a beautiful sight struck my eyes — một cảnh tượng đẹp đập vào mắt tôi
  the light struck the window — ánh sáng rọi vào cửa sổ
  the idea suddenly struck me — tôi chợt nảy ra ý nghĩ
 8. Làm cho phải chú ý, gây ấn tượng.
  what strikes me is his generosity — điều làm tôi chú ý là tính hào phóng của anh ta
  how does it strike you? — anh thấy vấn đề ấy thế nào?
  it strikes me as absolutely perfect — tôi cho rằng điều đó tuyệt đối đúng
 9. Thình lình làm cho; gây (sợ hãi, kinh ngạc... ) thình lình.
  to be struck with amazement — hết sức kinh ngạc
  to strike terror in someone's heart — làm cho ai sợi chết khiếp
 10. Đâm vào, đưa vào; đi vào, tới, đến.
  plant strikes its roots into the soil — cây đâm rễ xuống đất
  to strike a track — đi vào con đường mòn
  to strike the main road — tới con đường chính
 11. Gạt (thùng khi đong thóc... ).
 12. Xoá, bỏ, gạch đi.
  to strike a name out — xoá một tên đi
  to strike a word through — gạch một từ đi
 13. Hạ (cờ, buồm).
 14. Bãi, đình (công).
  to strike work — bãi công, đình công
 15. Tính lấy (số trung bình).
 16. Làm thăng bằng (cái cân).
 17. Lấy (điệu bộ... ).
 18. (Sân khấu) Dỡthu dọn (phông); tắt (đèn).
 19. Dỡ (lều).
  to strike tents — dỡ lều, nhổ trại

Thành ngữSửa đổi

 • to strike an agreement with someone: phản đối, không đồng tình với ai.

Nội động từSửa đổi

strike nội động từ /ˈstrɑɪk/

 1. Đánh, nhằm đánh.
  to strike at the ball — nhắm đánh quả bóng
 2. , đánh, điểm.
  the hour has struck — giờ đã điểm
 3. Bật cháy, chiếu sáng.
  light strikes upon something — ánh sáng rọi vào một vật gì
  match will not strike — diêm không cháy
 4. Đớp mồi, cắn câu (cá).
 5. Đâm rễ (cây).
 6. Tấn công.
 7. Thấm qua.
  cold strikes into marrow — rét thấm vào tận xương tuỷ
 8. Đi về phía, hướng về.
  to strike across a field — vượt qua một cánh đồng
  to strike to the right — rẽ về tay phải
 9. Hạ cờ; hạ cờ đầu hàng, đầu hàng.
  ship strikes — tàu hạ cờ đầu hàng
 10. Bãi công, đình công.

Thành ngữSửa đổi

Danh từSửa đổi

strike /ˈstrɑɪk/

 1. Cuộc đình công, cuộc bãi công.
  to go on strike — bãi công
  general strike — cuộc tổng bãi công
 2. Mẻ đúc.
 3. Sự đột nhiên đúng (mạch mỏ).
 4. Sự phất.
 5. Sự xuất kích.
 6. Que gạt (dấu, thùng đong thóc).

Tham khảoSửa đổi