flush

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

flush

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈfləʃ/

Tính từ[sửa]

flush /ˈfləʃ/

 1. Bằng phẳng, ngang bằng.
  the door is flush with the walls — cửa ngang bằng với tường
 2. Tràn đầy, chứa chan, đầy dẫy; nhiều tiền lắm của.
 3. Tràn ngập, tràn đầy (sông).
 4. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Hồng hào, đỏ ửng.
 5. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Đứng thẳng.
  a blow flush in the face — cú đấm đúng vào mặt, cú đấm thẳng vào mặt

Phó từ[sửa]

flush /ˈfləʃ/

 1. Bằng phẳng, ngang bằng.
 2. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Đứng thẳng.

Ngoại động từ[sửa]

flush ngoại động từ /ˈfləʃ/

 1. Làm cho bằng phẳng, làm cho đều, làm cho ngang bằng.

Chia động từ[sửa]

Danh từ[sửa]

flush /ˈfləʃ/

 1. (Đánh bài) Xấp bài cùng hoa; dãy bài cùng hoa.
  royal flush — dãy bài cùng hoa liền nhau (từ con át trở xuống)
 2. Đàn chim (xua cho bay lên một lúc).

Ngoại động từ[sửa]

flush ngoại động từ /ˈfləʃ/

 1. Xua cho bay lên.

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

flush nội động từ /ˈfləʃ/

 1. Vỗ cánh bay hốt hoảng, vụt bay đi.

Danh từ[sửa]

flush /ˈfləʃ/

 1. Sự chảy xiết, sự chảy mạnh (nước); dòng nước (từ guồng cối xay gió).
 2. Lớp cỏ mới mọc.
 3. Sự giội rửa.
 4. Sự hừng sáng; ánh (của ánh sáng, màu sắc); sự đỏ bừng (mặt); sự ửng hồng.
 5. Sự tràn đầy; sự phong phú.
 6. Sự xúc động dào dạt; niềm hân hoan (vì thắng lợi... ).
 7. Cơn nóng, cơn sốt.
 8. Tính chất xanh tươi; sức phát triển mạnh mẽ.
  the flush of spring — sức phát triển mạnh mẽ của mùa xuân

Thành ngữ[sửa]

Nội động từ[sửa]

flush nội động từ /ˈfləʃ/

 1. Phun ra, toé ra.
 2. Đâm chồi nẩy lộc (cây).
 3. Hừng sáng; ánh lên (màu); đỏ bừng, ửng hồng (mặt).

Ngoại động từ[sửa]

flush ngoại động từ /ˈfləʃ/

 1. Giội nước cho sạch, xối nước.
 2. Làm ngập nước, làm tràn nước.
 3. Làm đâm chồi nẩy lộc.
 4. Làm hừng sáng; làm ánh lên (màu); làm đỏ bừng (mặt).
 5. Kích thích, làm phấn khởi, làm hân hoan.
  flushed with victory — phấn khởi vì chiến thắng

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
flush
/flœʃ/
flush
/flœʃ/

flush /flœʃ/

 1. (Đánh bài) (đánh cờ) đồng hoa.

Tham khảo[sửa]

Tham khảo[sửa]