Bước tới nội dung

thrown

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Danh từ[sửa]

thrown

 1. Sự ném, sự vứt, sự quăng, sự liệng.
 2. Khoảng ném xa.
 3. (Thể dục, thể thao) Sự vật ngã, sự quăng xuống đất.
 4. (Địa lý,địa chất) Xê dịch của phay.

Ngoại động từ[sửa]

thrown ngoại động từ threw; thrown

 1. Ném, vứt, quăng, quẳng, liệng, lao.
  to throw oneself forwards — lao tới, xông tới trước
 2. (Thể dục, thể thao) Vật ngã.
  to throw an opponent — vật ngã một địch thủ
 3. (Nghĩa bóng) Ném vào, mang vào, đưa vào.
  to throw someone into an prison — bỏ ai vào tù
  to throw all one's energies into an undertaking — đem hết sức mình vào một việc gì
  to throw a look at — đưa mắt nhìn, lườm
  to throw light on a matter — soi sáng (nêu rõ) một vấn đề
 4. (Nghĩa bóng) Làm cho rơi vào, bỗng đẩy vào (một tình trạng).
  to throw the crowd into disorder — làm cho đám đông rối loạn
  to be thrown upon — thuộc về, rôi vào đầu (ai) trách nhiệm, công việc)
 5. Lột (da); thay (lông).
  the snake throws its skin — rắn lột da
  the bird throws its feather — chim thay lông
 6. Đẻ (thỏ, chim bồ câu... ).
 7. Xe (tơ).
 8. Nắn hình, trau (đồ gốm trên bàn quay).

Nội động từ[sửa]

thrown nội động từ

 1. Ném, quăng.
 2. Chơi súc sắc.

Thành ngữ[sửa]

Tham khảo[sửa]