force

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

force (số nhiều forces) /ˈfɔrs/

 1. Sức, lực, sức mạnh.
  physical force — sức mạnh vật chất
  moral force — sức mạnh tinh thần
 2. Vũ lực, quyền lực; sự bắt buộc.
  by force; per force — bằng vũ lực bắt buộc
  by force of circumstances — do hoàn cảnh bắt buộc
 3. Quân đội, quân lực; (số nhiều) quân, lực lượng (quân đội).
  armed forces — lực lượng vũ trang
  the force — công an
 4. Ảnh hưởng, tác dụng; sức thuyết phục.
  there is force in what you say — câu nói của anh có sức thuyết phục
  the force of an argument — sức thuyết phục của một lý lẽ
 5. Sự tác động mạnh mẽ, ấn tượng sâu sắc; sự sinh động.
  to describe something with much force — tả cái gì rất sinh động
 6. (Pháp lý) Hiệu lực.
  the law remains in force — điều luật đó còn có hiệu lực
  to come into force — có hiệu lực
  to put in force — thi hành
 7. Thác nước.
 8. Ý nghĩa.
  the force of a clause — ý nghĩa của một điều khoản
 9. (Vật lý) Lực; (từ cổ, nghĩa cổ) năng lượng.
  internal force — lực trong
  external force — lực ngoài
  conversation of force — (từ cổ, nghĩa cổ) sự bảo toàn năng lượng

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

force ngoại động từ /ˈfɔrs/

 1. Dùng vũ lực đối với, bức hiếp, ép buộc, cưỡng ép, bắt buộc.
  to force one's way into a house — dùng vũ lực xông vào nhà
  to force a statement out of somebody — bắt ai phải khai ra (tuyên bố) cái gì
  to force something upon somebody — ép buộc ai phải nhận cái gì
  to force a woman — hãm hiếp một người đàn bà
 2. Phá (cửa); bẻ (khóa).
 3. (Đánh bài) Bắt, ép (phải đưa một quân nào ra).
  to force a card — làm cho phải lấy một lá bài nào đo (khi làm trò quỷ thuật bằng bài tẩy)
 4. Ép, gượng.
  to force the pace — tăng tốc độ để ép đối phương chóng mệt (trong cuộc chạy thi)
  to force a word — dùng ép một từ
  to force a smile — gượng cười
  to force one's voice — ép giọng
 5. Làm (quả) chín gượng, làm chín sớm; làm (hoa) nở ép, làm nở sớm; thúc cho (cây) chóng lớn.
 6. Thúc đẩy, đẩy tới.
  to force a process — thúc đẩy một quá trình
 7. Cưỡng đoạt, chiếm.
  to force something out of someone's hand — cưỡng đoạt cái gì ở tay ai
  to force an enemy stronghold — chiếm một đồn địch

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]