right

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

right
(phải)

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈrɑɪt/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

right (số nhiều rights) /ˈrɑɪt/

 1. Điều tốt, điều phải, điều đứng đắn; điều thiện.
  to make no difference between right and wrong — không phân biệt phải trái thiện ác
  to be in the right — lẽ phải về mình, có chính nghĩa
 2. Quyền.
  to have a (the) right to do something — có quyền làm việc gì
  right to self-determination — quyền tự quyết
  right of work — quyền lao động, quyền có công ăn việc làm
  right to vote — quyền bỏ phiếu
 3. Quyền lợi.
  rights and duties — quyền lợi và nhiệm vụ
 4. (Số nhiều) Thứ tự.
  to put (set) something to rights — sắp đặt vật gì cho có thứ tự
 5. (Thường số nhiều) Thực trạng.
  to know the rights of a case — biết thực trạng của một trường hợp
 6. Bên phải, phía tay phải.
  to keep to the right — đi bên phía tay phải
  from right to left — từ phải sang trái
 7. (Chính trị; the +) Phe hữu, phái hữu.
 8. (Thể dục, thể thao) đánh tay phải (quyền anh).
 9. (Săn bắn) Phát súng bắn phía tay phải.

Tính từ[sửa]

right (so sánh hơn righter, so sánh nhất rightest) /ˈrɑɪt/

 1. Thẳng.
  a right line — một đường thẳng
 2. (Toán học) Vuông.
  right angle — góc vuông
 3. Tốt, đúng, phải, có lý.
  to be right in one's reckonings — tính toán đúng
  to do what is right — làm điều phải
  to be right — có lý, đúng phải
  to set one's watch — right vặn đồng hồ lại cho đúng
  to set oneself right with someone — tự mình làm cho người nào hiểu đúng về người nào hiểu cho đúng về mình
 4. Phải, hữu.
  the right arm — cánh tay phải
  on (at) the right hand — ở phía tay phải; mặt phải (vải...)
 5. Thích hợp, cần phải có.
  the right size — cỡ thích hợp, cỡ cần phải có
  to wait for the right moment — chờ thời cơ thích hợp
 6. Ở trong trạng thái (tinh thần hay vật chất) tốt.
  see if the brakes are all right — hãy xem phanh có hoàn toàn tốt không
  not right in one's head — gàn gàn, hâm hâm

Đồng nghĩa[sửa]

ở trong trạng thái tốt

Thành ngữ[sửa]

Trái nghĩa[sửa]

phải, hữu

Phó từ[sửa]

right (không so sánh được) /ˈrɑɪt/

 1. Thẳng.
  right ahead of us — thẳng về phía trước chúng ta
 2. Ngay, chính.
  right in the middle — ở chính giữa
 3. Đúng, phải.
  if I remember right — nếu tôi nhớ đúng
 4. Tốt, đúng như ý muốn.
  if everything goes right — nếu tất cả đều như ý muốn
 5. Đáng, xứng đáng.
  it serves him right! — thật đáng đời hắn ta!
 6. (Trước tính từ hay phó từ) Rất, hoàn toàn.
  you know right well that — anh biết rất rõ ràng
 7. Từ hàm ý tất cả trong một số danh vị.

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

right ngoại động từ /ˈrɑɪt/

 1. Lấy lại cho ngay, lấy lại cho thẳng (hướng đi của ô tô, tàu thuỷ...).
  to right the car — lấy lại hướng đi của chiếc ô tô cho thẳng
  to right onself — lấy lại thăng bằng
 2. Sửa sai, chỉnh đốn lại, uốn nắn lại.
  to right a mistake — sửa một lỗi lầm
  to right a wrong — uốn nắn lại một sự bất công (một điều sai trái)
 3. Bênh vực.
  to right the oppressed — bênh vực những người bị áp bức

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

right nội động từ /ˈrɑɪt/

 1. Lại đứng thẳng lên được; không ngả nghiêng tròng trành (tàu thuỷ).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]