rule

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

rule /ˈruːl/

 1. Phép tắc, quy tắc, nguyên tắc; quy luật; điều lệ, luật lệ.
  the rule of the road — luật đi đường
  standing rules — điều lệ hiện hành (của một hội, công ty...)
  grammar rules — những quy tắc ngữ pháp
 2. Thói quen, lệ thường.
  as a rule — theo thói quen, theo lệ thường
  by rule of thumb — theo kinh nghiệm
  to make it a rule to get up early — đặt thành cái lệ dậy sớm
 3. Quyền lực.
 4. Sự thống trị.
  under the rule of... — dưới sự thống trị của...
 5. Thước (có) chia độ (của thợ mộc).
 6. (Pháp lý) Quyết định của toà án; lệnh của toà án.
 7. (Ngành in) Thước (để) ngăn dòng; filê, cái gạch đầu dòng.
  em rule — gạch đầu dòng
  en rule — gạch ngắn, gạch nối

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

rule ngoại động từ /ˈruːl/

 1. Cai trị, trị vì, thống trị; chỉ huy, điều khiển.
  to rule a nation — thống trị một nước
 2. Kiềm chế, chế ngự.
  to rule one's passions — kiềm chế dục vọng
 3. (Thường) Dạng bị động) chỉ dẫn, hướng dẫn, khuyên bảo.
  to be ruled by someone — theo sự hướng dẫn của ai, theo lời khuyên của ai
 4. (Pháp lý) Quyết định, ra lệnh.
 5. Kẻ (giấy) bằng thước.

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

rule nội động từ /ˈruːl/

 1. Cai trị, trị vì, thống trị, cầm quyền.
  to rule over a nation — thống trị một nước
  to rule by love — lấy đức mà cai trị
 2. Thể hiện (ở một mức nào đó, ở một trạng thái nào đó).
  prices rule high — giá cả lên cao
  crops rule good — mùa màng tốt

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tham khảo[sửa]