Thể loại:Danh từ tiếng Khmer

Từ điển mở Wiktionary

Trang này liệt kê các mục từ về danh từ tiếng Khmer có các thẻ {{-khm-}}{{-noun-}}.

Bản mẫu:KhmTOC