change

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈtʃeɪndʒ/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

change /ˈtʃeɪndʒ/

 1. Sự đổi, sự thay đổi, sự biến đổi.
  to undergo a complete change — thay đổi hoàn toàn
  just for a change — để thay đổi một chút
  change for the better — sự thay đổi tốt hơn
  change for the worse — sự thay đổi xấu đi
  a change of air — sự thay đổi không khí, sự thay đổi môi trường
  the changes of life — những nỗi thăng trầm của cuộc sống
  change of mind (heart) — sự thay đổi ý kiến, sự thay đổi ý định; sự thay đổi kế hoạch
 2. Trăng non.
 3. Bộ quần áo sạch (để dự phòng) ((cũng) a change of clothes).
 4. Tiền đổi, tiền lẻ.
 5. Tiền phụ lại (cho khách hàng).
 6. Nơi đổi tàu xe.
 7. Sự giao dịch chứng khoán; thị trường chứng khoán (ở Luân-đôn) ((cũng) Change, (viết tắt) của Exchange).
 8. (Số nhiều) Trật tự rung chuông.

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

change ngoại động từ /ˈtʃeɪndʒ/

 1. Đổi, thay, thay đổi.
  to change one's coat — thay áo
 2. Đổi, đổi chác.
  to change something for something — đổi lấy cái gì
  to change places with somebody — đổi chỗ cho ai
  thing changes hands — vật thay tay đổi chủ
 3. (+ to, into, from) Biến đổi, đổi thành.
 4. Đổi ra tiền lẻ.
  to change a bank-note — đổi tờ giấy bạc ra tiền lẻ

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

change nội động từ /ˈtʃeɪndʒ/

 1. Thay đổi, biến đổi.
  all things change — mọi vật đều thay đổi
 2. Sang tuần trăng mới, sang tuần trăng non (trăng).
  when does the moon change? — khi nào sang tuần trăng mới, khi nào có trăng non?
 3. Thay quần áo.
  I'll change and come down at once — tôi sẽ thay quần áo và xuống ngay
 4. Đổi tàu xe.
  we must change at the next station — đến ga sau chúng ta sẽ phải đổi tàu

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ʃɑ̃ʒ/

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
change
/ʃɑ̃ʒ/
changes
/ʃɑ̃ʒ/

change /ʃɑ̃ʒ/

 1. Sự đổi, sự đổi chác.
 2. Sự hối đoái, sự đổi tiền.
 3. Giá hối đoái.
  agent de change — (kinh tế) tài chính người môi giới chứng khoán
  donner le change — lừa gạt
  lettre de change — hối phiếu
  prendre le change — bị lừa gạt
  rendre le change à quelqu'un — hành động đáp lại ai

Tham khảo[sửa]