wash

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

wash (số nhiều washs)

 1. Sự tắm rửa, sự tắm gội, sự rửa ráy.
  to have a wash — tắm rửa, rửa ráy
 2. Sự rửa (vật gì).
  to give something a wash — rửa vật gì
 3. Sự giặt, sự giặt giũ; quần áo giặt; nơi giặt.
  to send clothes to the wash — đem giặt quần áo
 4. Nước rửa, nước gội, nước gội đầu.
 5. Nước rửa bát, nước vo gạo.
 6. Nước lã, nước ốc.
  this soup is a mere wash — súp nhạt như nước ốc
  this tea is like wash — nước chè này đúng là như nước lã
 7. Lớp tráng, lớp thiếp (trên mặt kim loại); nước vôi (quét tường).
 8. (Địa lý học) Phù sa, đất phù sa, đất bồi.
 9. (Hội họa?) Lớp màu nước (trên mặt bức hoạ).
 10. (Hàng hải) Sóng; tiếng sóng.

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

wash ngoại động từ /ˈwɔʃ/

 1. Rửa.
  to wash one's hands — rửa tay; (nghĩa bóng) phủi tay, không chịu trách nhiệm
 2. Giặt.
 3. Chảy, chảy sát gần, vỗ vào.
  the sea washes the base of the cliffs — biển vỗ vào chân vách đá
 4. Cuốn đi, giạt vào.
  to be washed over ashore — bị giạt vào bờ
 5. Khoét, nạo.
  the water had washed a channel in the sand — nước đã khoét thành một đường mương trong cát
 6. Thấm đẫm, làm ướt.
  washed with dew — đẫm sương
  washed with tears — đầm đìa nước mắt
 7. Thiếp vàng (một kim loại); quét vôi, quét sơn (tường).
 8. (Hội họa?) màu nước (lên bức hoạ).
 9. (Kỹ thuật) Đãi (quặng).

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

wash nội động từ /ˈwɔʃ/

 1. Rửa ráy, tắm rửa, tắm gội.
 2. Giặt quần áo.
  to wash for a living — làm nghề giặt quần áo để kiếm sống
 3. Có thể giặt được (mà không hỏng...).
  this stuff won't wash — vải len này không giặt được
  that won't wash! — (nghĩa bóng) cái đó không được!
  that argument won't wash — lý lẽ ấy không vững
 4. Bị nước xói lở (con đường...).

Chia động từ[sửa]

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]