bear

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

bear

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Ngoại động từ[sửa]

bear ngoại động từ /ˈbɛr/

 1. Mang, cầm, vác, đội, đeo, ôm.
  to bear a message — mang một bức thư
  to bear arms — mang vũ khí.
  to bear traces of a bombardment — mang dấu vết một cuộc ném bom
  the document bears no date — tài liệu không đề ngày
  to bear in mind — ghi nhớ; nhớ không quên
 2. Chịu, chịu đựng.
  to bear a part of the expenses — chịu một phần các khoản chi
  I can't bear that fellow — tôi không chịu được cái thằng cha ấy
 3. Sinh, sinh sản, sinh lợi.
  to fruit — ra quả, sinh quả
  to bear interest — sinh lãi, có lãi
  to bear a child — sinh con
  to be born in 1940 — sinh năm 1940
  to bear oneself — cư xử, xử sự
 4. Đầu giá hạ (chứng khoán).
 5. Làm cho sụt giá (chứng khoán).

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

bear nội động từ /ˈbɛr/

 1. Chịu, chịu đựng.
  to grin and bear — cười mà chịu đứng
 2. Chống đỡ, đỡ.
  this beam can't bear — cái xà này không chống đỡ nổi
 3. hiệu lực, ăn thua.
  this argument did not bear — lý lẽ đó chẳng ăn thua gì; lý lẽ đó không có hiệu lực
 4. Rẽ, quay, hướng về.
  to bear to the right — rẽ sang phải
 5. Ở vào (vị trí nào... ).
  this island bears N.E. of the harbour — đảo đó ở về phía đông bắc hải cảng
 6. Sinh, sinh sản, sinh lợi.
  all these pear-trees bear very well — những cây lê này sinh rất nhiều quả, những cây lê này rất sai quả

Chia động từ[sửa]

Thành ngữ[sửa]

 • to bear away:
  1. Mang đi, cuốn đi, lôi đi.
   to bear away the prize — giật giải, đoạt giải, chiếm giải
   to be borne away by one's enthusiasm — để cho nhiệt tình lôi cuốn đi
  2. Đi xa, đi sang hướng khác.
   to bear down — đánh quỵ, đánh gục
   to bear down an enemy — đánh quỵ kẻ thù
   to bear down upon — sà xuống, xông vào, chồm tới
   to bear down upon the enemy — xông vào kẻ thù
   to bear in — (hàng hải) đi về phía
   they were bearing in with the harbour — họ đang đi về phía cảng
 • to bear of:
  1. Tách ra xa không cho tới gần.
  2. Mang đi, cuốn đi, lôi đi, đoạt.
   to bear off the prize — đoạt giải, giật giải, chiếm giải
  3. (Hàng hải) Rời bến xa thuyền (thuyền, tàu).
 • to bear on (upon):
  1. liên quan tới, quy vào.
   all the evidence bears on the same point — tất cả chứng cớ đều quy vào một điểm
  2. mạnh vào, chống mạnh vào; ấn mạnh xuống.
   if you bear too hard on the point of you pencil, it may break — nếu anh ấn đầu bút chì, nó có thể gãy
 • to bear out:
  1. Xác nhận, xác minh.
   statements is borne out by these documents — lời tuyên bố đã được những tài liệu này xác minh
 • to bear up:
  1. Chống đỡ (vật gì).
  2. Ủng hộ (ai).
  3. nghị lực, không để cho quỵ; không thất vọng.
   to be the man to bear up against misfortunes — là người có đủ nghị lực chịu đựng được những nỗi bất hạnh
  4. (Hàng hải) Tránh (gió ngược).
   to bear up for — đổi hướng để tránh gió
 • to bear comparison with: Xem Comparison
 • to bear a hand: Xem Hand
 • to bear hard upon somebody: Đè nặng lên ai; đè nén ai.
 • to bear a part: Chịu một phần.
 • to bear a resemblance to: Xem Resemblance
 • to bear with somebody: Khoan thứ ai, chịu đựng ai.
 • to bear testimony to: Xem Testimony
 • to bear witness to: Xem Witness
 • it is now borne in upon me that...: Bây giờ tôi hoàn toàn tin tưởng rằng...

Danh từ[sửa]

bear (số nhiều bears) /ˈbɛr/

 1. Con gấu.
 2. Người thô lỗ, người thô tục.
 3. (Thiên văn học) Chòm sao gấu.
  the Great Bear — chòm sao Gấu lớn, chòm sao Đại hùng
 4. Sự đầu giá hạ (chứng khoán); sự làm cho sụt giá (chứng khoán).
 5. Người đầu giá hạ (chứng khoán).

Thành ngữ[sửa]

Tham khảo[sửa]