push

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

push (số nhiều pushes)

 1. Sự , sự đẩy; đẩy.
  to give the door a hard push — đẩy mạnh cửa một cái
 2. Sự thúc đẩy, sự giúp sức (ai tiến lên).
  to give someone a push — thúc đẩy ai tiến lên
 3. (Kiến trúc) Sức đẩy lên, sức đỡ lên (của vòng...).
 4. Cừ thọc đẩy (hòn bi-a).
 5. đấm, cú húc (bằng sừng).
 6. Sự rắn sức, sự nổ lực, sự gắng công.
 7. (Quân sự) Cuộc tấn công mãnh liệt, cuộc đánh thúc vào.
  to make a push — rán sức, hết sức, cố gắng; (quân sự) tấn công mânh liệt, đánh thúc vào (nơi nào)
 8. Tính dám làm, tính chủ động, tính hăng hái xốc tới, tính kiên quyết làm bằng được.
  to have plenty of push in one — rất chủ động dám nghĩ dám làm
 9. Lúc gay go, lúc nguy ngập, lúc cấp bách.
  when it comes to the push — khi gặp lúc gay go
  at a push — trong hoàn cảnh nguy ngập cấp bách
 10. (Lóng) Bọn (ăn trộm...).
 11. (Lóng) Sự đuổi ra, sự thải ra.
  to give someone the push — đuổi ai ra, thải ai ra
  to get the push — bị đuổi ra, bị thải ra

Từ dẫn xuất[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

push ngoại động từ /ˈpʊʃ/

 1. , đẩy.
  to push the door open — đẩy cửa mở toang
  to push the door to — đẩy cửa đóng sập vào
  to push aside all obstacles — đẩy sang một bên mọi vật chướng ngại
 2. (Kinh Thánh) Húc (bằng sừng).
 3. Thúc đẩy, thúc giục (làm gì).
 4. lấn, chen lấn.
  to push one's way through the crowd — chen lấn (rẽ lối) qua đám đông
  to push one's way — (nghĩa bóng) làm nên, làm ăn tiến phát
 5. Đẩy tới, đẩy mạnh, mở rộng.
  to push the struggle for liberation — đẩy mạnh cuộc đấu tranh giải phóng
  to push the trade — mở rộng việc buôn bán
 6. (Thường + on) Theo đuổi, đeo đuổi.
 7. Nhất định đưa ra (một yêu sách...).
 8. Thúc ép, thúc bách.
  don't push him too far — đừng thúc bách nó quá
  to be pushed for time — bị thời gian thúc ép
  to be pushed for money — bị vấn đề tiền nong thúc ép
 9. Quảng cáo; tung ra (một món hàng).
  to push a new kind of soap — tung ra một loại xà phòng mới; quảng cáo một loại xà phòng mới

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

push nội động từ /ˈpʊʃ/

 1. , đẩy.
 2. Cố gắng vượt người khác, cố gắng thành công (trong công việc); dám làm.
 3. Thọc đẩy (hòn bi-a).
 4. (Kinh Thánh) Húc sừng.
 5. lấn, chen lấn.
  to push through the crowd — chen lấn qua đám đông

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Từ dẫn xuất[sửa]

Tham khảo[sửa]