pipe

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈpɑɪp/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

pipe (số nhiều pipes)

 1. Ống dẫn (nước, dầu...).
 2. (Âm nhạc) Ống sáo, ống tiêu; (Số nhiều) kèn túi (của người chăn cừu Ê-cốt).
 3. (Giải phẫu học) Ống quần.
 4. Điếu, tẩu (hút thuốc); (một) tẩu thuốc.
  to smoke a pipe — hút thuốc bằng tẩu; hút một tẩu thuốc
 5. (Ngành mỏ) Mạch ống (quặng).
 6. Còi của thuyền trưởng; tiếng còi của thuyền trưởng.
 7. Tiếng hát; tiếng chim hót.
 8. Đường bẫy chim rừng.
 9. Thùng (đơn vị đo lường rượu bằng 105 galông).
 10. (Máy tính) Dấu sổ.
  vertical pipe — dấu sổ thẳng

Đồng nghĩa[sửa]

điếu
dấu sổ

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

pipe ngoại động từ /ˈpɑɪp/

 1. Đặt ống dẫn (ở nơi nào); dẫn (nước, dầu...) bằng ống.
 2. Thổi sáo, thổi tiêu (một bản nhạc).
 3. Thổi còi ra lệnh; thổi còi tập hợp (một bản nhạc).
 4. Thổi còi ra lệnh; thổi còi tập họp (thuỷ thủ...).
  to pipe all hands on deck — thổi còi tập họp tất cả các thuỷ thủ lên boong
  to pipe the crew up to meal — thổi còi tập họp tất cả các thuỷ thủ đi ăn cơm
 5. Hát lanh lảnh; hót lanh lảnh.
 6. Viền nối (áo); trang trí đường cột thừng (trên mặt bánh).
 7. Trồng (cây cẩm chướng...) bằng cành giâm.
 8. (Hoa Kỳ Mỹ, lóng) Nhìn, trông.

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

pipe nội động từ /ˈpɑɪp/

 1. Thổi còi.
 2. Thổi sáo, thổi tiêu.
 3. Hát lanh lảnh; hót lanh lảnh.
 4. Rít, thổi vi vu (gió).

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
pipe
/pip/
pipes
/pip/

pipe gc /pip/

 1. Điếu, tẩu.
  Pipe en terre — cái tẩu bằng đất
  Fumer cinq pipes — hút năm tẩu thuốc
 2. Ống.
  Pipe d’aération — ống thông khí
 3. (Địa phương) Thùng.
  Une pipe de vin — một thùng rượu nho
 4. () Píp (đơn vị đong chất lỏng).
  casser sa pipe — (Thông tục) ngoẻo
  par tête de pipe — (Thông tục) theo đầu người
  terre de pipe — đất sét rất trắng
  tête de pipe — (Thông tục) người có bộ mặt gớm ghiếc

Tham khảo[sửa]