close

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

tính từ, phó từ
 • IPA: /ˈkloʊs/
danh từ, ngoại động từ, nội động từ
 • IPA: /ˈkloʊz/

Tính từ[sửa]

close (so sánh hơn closer, so sánh nhất closest) /ˈkloʊs/

 1. Đóng kín.
 2. Chật, chật chội; kín, hơi, ngột ngạt.
  close prisoner — người tù giam trong khám kín
  close air — không khí ngột ngạt
 3. Chặt, bền, sít, khít.
  a close texture — vải dệt mau
  a close thicket — bụi rậm
 4. Che đậy, bí mật, giấu giếm, kín.
  to keep a thing close — giữ cái gì bí mật
 5. Dè dặt, kín đáo.
  a very close man — người rất kín đáo
 6. Hà tiện, bủn xỉn.
  to be close with one's money — bủn xỉn, sít sao với đồng tiền
 7. Gần, thân, sát.
  a close friend — bạn thân
  a close translation — bản dịch sát
  a close resemblance — sự giống hệt
  close combat — trận đánh gần, trận đánh giáp lá cà
 8. Chặt chẽ, kỹ lưỡng, tỉ mỉ, cẩn thận.
  a close argument — lý lẽ chặt chẽ
  close attention — sự chú ý cẩn thận
  a close examination — sự xem xét kỹ lưỡng
 9. Hạn chế, cấm.
  close scholarship — học bổng hạn chế
  close season — mùa cấm (săn bắn, câu cá...)
 10. Gay go, ngang nhau, ngang sức.
  a close contest — một cuộc đấu gay go, một cuộc đấu ngang sức
  a close vote — cuộc bầu ngang phiếu

Thành ngữ[sửa]

Phó từ[sửa]

close (so sánh hơn closer, so sánh nhất closest) /ˈkloʊs/

 1. Ẩn, kín đáo, giấu giếm.
  to keep (lie) close — ẩn mình
 2. Gần, sát, ngắn.
  there were close on a hundred people — có tới gần một trăm người
  to cut one's hair close — cạo trọc lóc

Thành ngữ[sửa]

Danh từ[sửa]

close (số nhiều closes) /ˈkloʊz/

 1. Sự kết thúc, lúc kết thúc; phần cuối.
  the close of a meeting — sự kết thúc buổi mít tinh
  day reaches its close — trời đã tối
 2. Khu đấtrào.
  to break someone's close — xâm phạm vào đất đai của ai
 3. Sân trường.
 4. Sân trong (nhà thờ).
 5. Sự ôm nhau vật; sự đánh giáp lá cà.
 6. (Âm nhạc) Kết.

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

close ngoại động từ /ˈkloʊz/

 1. Đóng, khép.
  to close the door — đóng cửa
  to close the door shut — đóng cửa kín
 2. Làm khít lại, dồn lại gần, làm sát lại nhau.
  close the ranks! — hãy dồn hàng lại!; hãy siết chặt hàng ngũ!
 3. Kết thúc, chấm dứt, làm xong.
  to close one's days — kết thúc cuộc đời, chết
  to close a speech — kết thúc bài nói

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

close nội động từ /ˈkloʊz/

 1. Đóng, khép.
  shops close at six — các cửa hiệu đóng cửa vào lúc 6 giờ
  this door closes easily — cửa này dễ khép
 2. Kết thúc, chấm dứt.
  his speech closed with an appeal to patriotism — bài nói của ông ta kết thúc bằng lời kêu gọi tinh thần yêu nước

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]