cast

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Từ đồng âm[sửa]

Danh từ[sửa]

cast (số nhiều casts) /ˈkæst/

 1. Sự quăng, sự ném (lưới...); sự thả (neo...); sự gieo (súc sắc...).
 2. (Nghĩa bóng) Sự thử làm, sự cầu may.
  I'll have another cast yet — tôi sẽ làm thử một lần nữa
 3. Khoảng ném; tầm xa (của mũi tên).
 4. Mồilưỡi câu; chỗ câu (câu cá).
 5. Đồ ăn không tiêu mửa ra (chim ưng, ...); cứt giun; vỏ lột, da lột (rắn...); xác (ve...); cái vứt bỏ đi.
 6. Sự đúc, khuôn đúc; vật đúc; mẫu đúc; (ngành in) bản in đúc.
 7. Sự cộng lại (các con số); sự tính.
 8. (Sân khấu) Sự phân phối các vai; bảng phân phối các vai; các vai; các diễn viên.
 9. Bố cục, cách bố trí, cách sắp đặt một câu.
 10. Loại, vẻ, nét, tính tình, tính chất; thiên hướng.
  a man of a different cast — một người thuộc loại khác
  to have a curious cast of mind — có tính tình kỳ cục
  cast of features — vẻ mặt, nét mặt
 11. Màu, sắc thái.
  there is a cast of green in this cloth — tấm vải này ánh lên một màu phơn phớt lục
 12. Sự hơi lác (mắt).
  to have a cast in one's eye — hơi lác mắt
 13. Sự đi nhờ xe bò, sự đi nhờ xe ngựa.

Ngoại động từ[sửa]

cast ngoại động từ /ˈkæst/

 1. Quăng, ném, liệng, thả.
  to cast a net — quăng lưới
  to cast anchor — thả neo
 2. Lột, tuột, mất, bỏ, thay.
  snakes cast their skins — rắn lột da
  my horse has cast a shoe — con ngựa của tôi tuột mất móng
 3. Đẻ non; rụng.
  cow has cast calf — con bò đẻ non
 4. Đúc, nấu chảy, đổ khuôn (để đúc).
 5. Cộng lại, gộp lại, tính.
  to cast accounts — tính toán
  to cast a horoscope — lấy số tử vi; đoán số tử vi
 6. (Sân khấu) Phân đóng vai (một vở kịch).
 7. Thải, loại ra.
  a cast soldier — một người lính bị thải ra
  a cast horse — một con ngựa bị loại
 8. Đưa (mắt nhìn).
  to cast an eye (look, a glance...) at... — đưa mắt nhìn

Chia động từ[sửa]

Thành ngữ[sửa]

Nội động từ[sửa]

cast ngoại động từ /ˈkæst/

 1. Đánh gục, đánh ngã (trong cuộc đấu vật); thắng được (kiện).

Chia động từ[sửa]

Thành ngữ[sửa]

Tham khảo[sửa]