keep

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

[ˈkip]

Ngoại động từ[sửa]

keep ngoại động từ kept /ˈkip/

 1. Giữ, giữ lại.
  to keep something as a souvenir — giữ cái gì coi như một vật kỷ niệm
  to keep hold of something — nắm giữ cái gì
 2. Giữ, tuân theo, y theo, thi hành, đúng.
  to keep one's promise (word) — giữ lời hứa
  to keep an appointment — y hẹn
  to keep the laws — tuân giữ pháp luật
 3. Giữ, canh phòng, bảo vệ; phù hộ.
  to keep the town against the enemy — bảo vệ thành phố chống lại kẻ thù
  God keep you! — Chúa phù hộ cho anh!
  to keep the goal — (thể dục,thể thao) giữ gôn
 4. Giữ gìn, giấu.
  to keep a secret — giữ một điều bí mật
  to keep something from somebody — giấu ai cái gì
 5. Giữ gìn (cho ngăn nắp gọn gàng), bảo quản; chăm sóc, trông nom; quản lý.
  to keep the house for somebody — trông nom nhà cửa cho ai
  to keep the cash — giữ két
  to keep a shop — quản lý một cửa hiệu
 6. Giữ riêng, để ra, để riêng ra, để dành.
  to keep something to oneself — giữ riêng cái gì cho mình
  to keep something for future time — để dành cái gì cho mai sau
 7. Giữ lại, giam giữ.
  to keep somebody in prison — giam ai vào tù
 8. (Thường + from) giữ cho khỏi, giữ đứng, ngăn lại, nhịn tránh.
  to keep somebody from falling — giữ cho ai khỏi ngã
  to keep oneself from smoking — nhịn hút thuốc
 9. Nuôi, nuôi nấng; bao (gái).
  to keep a family — nuôi nấng gia đình
  to keep bees — nuôi ong
  to keep a woman — bao gái
  a kept woman — gái bao
 10. (Thương nghiệp) Có thường xuyên để bán.
  do they keep postcards here? — ở đây người ta có bán bưu thiếp không?
 11. Cứ, cứ để cho, bắt phải.
  to keep silence — cứ làm thinh
  to keep someone waiting — bắt ai chờ đợi
 12. Không rời, ở lỳ, vẫn cứ, ở trong tình trạng.
  to keep one's room — không ra khỏi phòng (ốm...)
 13. Theo.
  to keep a straight course — theo một con đường thẳng
 14. (+ at) Bắt làm kiên trì, bắt làm bền bỉ.
  to keep somebody at some work — bắt ai làm bền bỉ một công việc gì
 15. Làm (lễ... ), tổ chức (lễ kỷ niệm... ).
  to keep one's birthday — tổ chức kỷ niệm ngày sinh

Nội động từ[sửa]

keep nội động từ /ˈkip/

 1. Vẫn cứ, cứ, vẫn ở tình trạng tiếp tục.
  the weather will keep fine — thời tiết sẽ vẫn cứ đẹp
  to keep laughing — cứ cười
  keep straight on for two miles — anh hãy cứ tiếp tục đi thẳng hai dặm đường nữa
 2. (Thông tục) Ở.
  where do you keep? — anh ở đâu?
 3. Để được, giữ được, để dành được (không hỏng, không thối... ) (đồ ăn... ).
  these apples do not keep — táo này không để được
 4. (+ to) Giữ lấy, bám lấy, cứ theo, không rời xa.
  to keep to one's course — cứ đi theo con đường của mình
  to keep to one's promise — giữ lời hứa
  keep to the right — hãy cứ theo bên phải mà đi
 5. (Nghĩa bóng) Có thể để đấy, có thể đợi đấy.
  that business can keep — công việc đó có thể hãy cứ để đấy đã
 6. (+ from, off) Rời xa, tránh xa; nhịn.
  keep off! — tránh ra!, xê ra!
  keep off the grass — không được giẫm lên bãi cỏ
 7. (+ at) Làm kiên trì, làm bền bỉ (công việc gì... ).
  to keep hard at work for a week — làm bền bỉ trong suốt một tuần

Thành ngữ[sửa]

Danh từ[sửa]

keep /ˈkip/

 1. Sự nuôi thân, sự nuôi nấng (gia đình... ); cái để nuôi thân, cái để nuôi nấng (gia đình... ).
  to earn one's keep — kiếm ăn, kiếm cái nuôi thân
 2. (Từ mỹ,nghĩa mỹ) Người giữ.
 3. (Từ mỹ,nghĩa mỹ) Nhà tù, nhà giam.
 4. (Sử học) Tháp, pháo đài, thành luỹ.

Thành ngữ[sửa]

Tham khảo[sửa]