cross

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

cross (số nhiều crosses)

 1. Cây thánh giá; dấu chữ thập (làm bằng tay phải để cầu khẩn hoặc tỏ vẻ thành kính đối với Chúa); đài thập ác (đài kỷ niệm trên có chữ thập).
  make the Sign of the Crosslàm dấu, làm dấu thánh giá
 2. Đạo Cơ-đốc.
  to follow the cross — theo đạo Cơ-đốc
 3. Dấu chữ thập, hình chữ thập.
  to make a cross — đánh dấu chữ thập
 4. Dấu gạch ngangchữ cái (như ở chữ đ, t).
 5. Nỗi đau khổ, nỗi thống khổ; bước thử thách; sự gian nan.
  to bear one's cross — chịu đựng đau khổ
 6. Bội tinh.
  the Military Cross — bội tinh chiến công
 7. Sự tạp giao; vật lai giống.
  a mule is a cross between a horse and an ass — la là vật lai giống giữa ngựa và lừa
 8. Sự pha tạp.
 9. (Từ lóng) Sự gian lận, sự lừa đảo, sự ăn cắp.

Thành ngữ[sửa]

Tính từ[sửa]

cross (so sánh hơn crosser, so sánh nhất crossest) /ˈkrɔs/

 1. Chéo nhau, vắt ngang.
  cross lines — đường chéo nhau
 2. (Thông tục) Bực mình, cáu, gắt.
  to be cross with someone — cáu với ai
 3. (Không so sánh được) Đối, trái ngược, ngược lại.
  two cross winds — hai luồng gió trái ngược
 4. Lai, lai giống.
  a cross breed — giống lai
 5. (Từ lóng) Bất lương, man trá; kiếm được bằng những thủ đoạn bất lương.

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

cross ngoại động từ /ˈkrɔs/

 1. Qua, đi qua, vượt, đi ngang qua; đưa (ai cái gì... ) đi ngang qua.
  to cross the sea — vượt biển
 2. Gạch ngang, gạch chéo, xoá.
  to cross a cheque — gạch chéo tờ séc
 3. Đặt chéo nhau, bắt chéo.
  to cross one's legs — bắt chéo chân
 4. Gặp mặt, chạm mặt (một người ở ngoài đường).
 5. Cưỡi (ngựa).
 6. Viết đè lên (một chữ, một trang đã viết).
 7. Cản trở, gây trở ngại.
  to cross someone — cản trở ai
  to cross a plan — gây trở ngại cho một kế hoạch
 8. Tạp giao, lai giống (động vật).
  to cross a horse with an ass — lai giống ngựa với lừa

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

cross nội động từ /ˈkrɔs/

 1. Vượt qua, đi qua.
 2. Gặp nhau, giao nhau, chéo ngang, chéo nhau.
  the two roads cross — hai con đường gặp nhau

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

cross

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

cross /kʁɔs/

 1. (Thể dục thể thao) crốt (quyền Anh).
 2. Viết tắt của cross-country.

Tham khảo[sửa]