fall

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

fall

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

fall /ˈfɔl/

 1. Sự rơi, sự ngã; sự rụng xuống (lá); sự xuống; sự hạ.
 2. Sự sụp đổ, sự suy sụp (của một đế quốc…); sự sa sút, sự mất địa vị, sự xuống thế, sự xuống dốc (của một người…).
 3. Sự sụt giá, sự giảm giá.
 4. (Thể dục, thể thao) Sự vật ngã; keo vật.
  to try a fall — vật thử một keo
 5. Sự sa ngã (đàn bà).
 6. Lượng mưa, lượng tuyết.
 7. Số lượng cây ngả; số lượng gỗ xẻ.
 8. Hướng đi xuống; dốc xuống.
 9. (Số nhiều) Thác.
  the Niagara falls — thác Ni-a-ga-ra
 10. Sự đẻ (của cừu); lứa cừu con.
 11. Dây ròng rọc.
 12. Lưới che mặt, mạng che mặt (của phụ nữ).
 13. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Mùa rụng, mùa thu.

Thành ngữ[sửa]

Nội động từ[sửa]

fall nội động từ fallen /ˈfɔl/

 1. Rơi, rơi xuống, rơi vào ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)).
  to fall out of the window — rơi ra ngoài cửa sổ
  to fall to pieces — rơi vỡ tan tành
  to fall to somebody's lot — rơi vào số phận ai
  to fall into the hands of the enemy — rơi vào tay kẻ địch
  the accent falls on the third syllable — trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba
  the meeting falls on Friday — cuộc mít tinh rơi vào ngày thứ sáu
 2. Rủ xuống, xoã xuống (tóc…); rụng xuống (lá); ngã.
  to fall flat to the ground — ngã sóng soài dưới đất
 3. Hạ thấp, xuống thấp, xịu xuống; dịu đi, nguôi đi.
  curtain falls — rèm hạ
  temperature 's — độ nhiệt xuống thấp
  prices fall — giá cả hạ xuống
  face falls — mặt xịu xuống
  voice falls — giọng nói khẽ đi
  eyes fall — mắt cụp xuống
  wind falls — gió dịu đi
  anger falls — cơn giận nguôi đi
 4. Đổ nát, sụp đổ.
  houses fall — nhà cửa đổ nát
 5. Mất địa vị, bị hạ bệ, xuống thế, sa sút, xuống dốc.
  to fall very low — sa sút quá, xuống dốc quá
  to fall in somebody's esteem — mất lòng quý trọng của ai
 6. Sa ngã (đàn bà).
 7. Thất bại, thất thủ.
  plans fall to the ground — kế hoạch thất bại
  fortress falls — pháo đài thất thủ
 8. Hy sinh, chết, ngã xuống ((nghĩa bóng)).
  many fell — nhiều người bị hy sinh (trong chiến trận)
 9. Buột nói ra, thốt ra.
  the news fell from his lips — hắn buộc miệng nói ra tin đó
 10. Sinh ra, đẻ ra (cừu con…).
 11. (+ into) Được chia thành thuộc về.
  the books falls three parts — cuốn sách được chia làm ba phần
  to fall into the category — thuộc vào loại
 12. Bị (rơi vào tình trạng nào đó…).
  to fall into error — bị lầm lẫn
  to fall ill — bị ốm
  to fall on evil days — bị sa cơ thất thế
 13. Dốc xuống.
  the land falls in gentle slopes to the sea — đất dốc thoai thoải xuống biển
 14. Đổ ra.
  the river falls to the sea — sông đổ ra biển
 15. Bắt đầu.
  to fall to work at once — bắt tay vào việc ngay lập tức
  to fall into conversation — bắt đầu nói chuyện
 16. Xông vào.
  to fall on the enemy — xông vào kẻ địch

Ngoại động từ[sửa]

fall ngoại động từ /ˈfɔl/

 1. (Tiếng địa phương) (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) chặt, hạ (cây).

Thành ngữ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tham khảo[sửa]