Thể loại:Định nghĩa mục từ tiếng Tày có ví dụ cách sử dụng

Từ điển mở Wiktionary