с

Từ điển mở Wiktionary

Chữ Kirin[sửa]


с U+0441, с
CYRILLIC SMALL LETTER ES
р
[U+0440]
Cyrillic т
[U+0442]

Từ nguyên[sửa]

Từ chữ Hy Lạp ς. (Sigma)

Chuyển tự[sửa]

Mô tả[sửa]

с (chữ hoa С)

 1. Chữ Kirin viết thường, gọi là es.
 2. Chữ Kirin cổ viết thường, gọi là слово (slovo).

Đồng nghĩa[sửa]

Tiếng Abaza[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

с (chữ hoa С)Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Latn">с</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Cyrl">с</span>” bên trên.

 1. Chữ cái thứ 42 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Abaza.
  сабаsababụi

Xem thêm[sửa]

Tiếng Abkhaz[sửa]

Wikipedia tiếng Abkhaz có bài viết về:

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

с (chữ hoa С)

 1. Chữ cái thứ 36 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Abkhaz.
  сараsaratôi, tao

Xem thêm[sửa]

Tiếng Adygea[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

с (chữ hoa С)

 1. Chữ cái thứ 37 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Adygea.
  сабыйsaabəjđứa trẻ

Xem thêm[sửa]

Tiếng Ainu[sửa]

Katakana
Latinh s
Kirin с

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

с (chữ hoa С)

 1. () Chữ cái Kirin с ở dạng viết thường, được các nhà nghiên cứu Đế quốc Nga ghi lại tiếng Ainu.
  сикувьsikuvánh sáng

Tham khảo[sửa]

 1. Палласъ П. С. (1791) Сравнительный словарь всѣх языков и нарѣчий, по азбучному порядку расположенный: С-Ф. Часть четвертая, СПб., tr. 54

Tiếng Ainu Sakhalin[sửa]

Katakana
Latinh s
Kirin с

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

с (chữ hoa С)

 1. () Chữ cái Kirin с ở dạng viết thường dùng ghi lại tiếng Ainu trên đảo Sakhalin, nay đã tuyệt chủng.

Tiếng Alutor[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

с (chữ hoa С)

 1. Chữ cái thứ 25 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Alutor.
  саюкsajukuống trà

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Anh Solombala[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Mô tả[sửa]

с (chữ hoa С)

 1. Chữ cái с dạng viết thường trong bảng chữ cái tiếng Nga ghi lại tiếng Anh Solombala.
  шусьšus(shoes) giày

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Иван Прушакевич (1867) Соломбала зимою и лѣтомъ, tr. 85
 2. Василий Верещагин (1849) Очерки Архангельской губернии, Санкт-Петербург: Яков Трей

Tiếng Archi[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

с (chữ hoa С)

 1. Chữ cái thứ 60 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Archi.
  асaslàm

Xem thêm[sửa]

Tiếng Avar[sửa]

Wikipedia tiếng Avar có bài viết về:
Kirin с
Ả Rập س‎
Latinh s

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

с (chữ hoa С)

 1. Chữ cái thứ 26 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Avar.
  РоссияRossiyaNước Nga

Xem thêm[sửa]

Tiếng Azerbaijan[sửa]

Kirin с
Ả Rập س‎
Latinh s

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

с (chữ hoa С)

 1. Chữ cái thứ 23 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Azerbaijan.
  сабунsabunxà bông

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • s tại Obastan.com

Tiếng Bashkir[sửa]

Wikipedia tiếng Bashkir có bài viết về:
Kirin с
Ả Rập س‎
Latinh s
Turk cổ 𐰾

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

с (chữ hoa С)

 1. Chữ cái thứ 24 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Bashkir.
  аҡсаaqsatiền

Xem thêm[sửa]

Tiếng Bắc Altai[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

с (chữ hoa С)

 1. Chữ cái thứ 22 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Bắc Altai.
  санsansố

Xem thêm[sửa]

Tiếng Bắc Yukaghir[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

с (chữ hoa С)

 1. Chữ cái thứ 28 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Bắc Yukaghir.
  пускийаньpuskijaņbảy

Xem thêm[sửa]

Tiếng Belarus[sửa]

Wikipedia Taraškievica Belarusian có bài viết về:
Kirin с
Latinh s
Ả Rập ص

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

с (chữ hoa С)

 1. Chữ cái thứ 19 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Belarus.
  сліваslivamận

Xem thêm[sửa]

Tiếng Bulgari[sửa]

Wikipedia tiếng Bulgari có bài viết về:

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

с (chữ hoa С)

 1. Chữ cái thứ 18 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Bulgari.

Xem thêm[sửa]

Giới từ[sửa]

с (IPA(ghi chú): [s], [z])

 1. Với, cùng, cho,...
  мляко с кафеmljako s kafesữa với cà phê

Tham khảo[sửa]

 • Constantine Stephanove (1914) Complete Bulgarian-English dictionary (bằng tiếng Anh), Sofia: J. H. Nickoloff, tr. 697

Tiếng Buryat[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

с (chữ hoa С)

 1. Chữ cái thứ 20 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Buryat.
  ТаксимоTaksimothị trấn Taksimo

Xem thêm[sửa]

Tiếng Chechen[sửa]

Kirin с
Ả Rập ص
Latinh s

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

с (chữ hoa С)

 1. Chữ cái thứ 26 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Chechen.
  саsakết quả

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • Johanna Nichols (2004) Chechen-English and English-Chechen dictionary (bằng tiếng Anh), London & New York: RoutledgeCurzon, tr. 190

Tiếng Chulym[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

с (chữ hoa С)

 1. Chữ cái thứ 25 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Chulym.
  сӓксонsäksontám mươi

Xem thêm[sửa]

Tiếng Chuvan[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

с

 1. Chữ cái Kirin с (s) dạng viết thường ghi lại tiếng Chuvan đã tuyệt chủng.
  пунексидокуенъpuneksidokuensố 20

Đồng nghĩa[sửa]

 • Chữ in hoa С

Tiếng Chuvash[sửa]

Wikipedia tiếng Chuvash có bài viết về:

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

с (chữ hoa С)

 1. Chữ cái thứ 21 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Chuvash.
  сӑвӑрsăvărchồn mác-mốt

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Chuvash People's Website (2006) Chuvash-English Dictionary (bằng tiếng Anh)

Tiếng Dargwa[sửa]

Kirin с
Latinh s
Ả Rập ث س ص

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

с (chữ hoa С)

 1. Chữ cái thứ 26 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Dargwa.
  бусурманbusurmanngười Hồi giáo

Xem thêm[sửa]

Tiếng Daur[sửa]

Kirin с
Mãn Châu
Latinh s

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

с (chữ hoa С)

 1. Chữ cái thứ 19 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Daur.
  саинsaintốt lành

Xem thêm[sửa]

Tiếng Digan[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

с (chữ hoa С)

 1. Chữ cái thứ 23 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin phương ngữ Kaldarári.
  саsatất cả
 2. Chữ cái thứ 20 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin phương ngữ Ruska Roma.

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Everson, Michael (October 7, 2001) Romani
 2. Цыганско-русский словарь [Từ điển Digan-Nga] (bằng tiếng Nga), Moscow, 1938
 3. Courthiade, Marcel (2009) Morri angluni rromane ćhibǎqi evroputni lavustik, Budapest: FővárosiOnkormányzat Cigány Ház--Romano Kher, →ISBN
 4. Yūsuke Sumi (2018), o, ニューエクスプレス ロマ(ジプシー)語 (bằng tiếng Nhật), Tokyo: Hakusuisha, →ISBN

Tiếng Dolgan[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

с (chữ hoa С)

 1. Chữ cái thứ 24 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Dolgan.
  тогусtoguschín

Xem thêm[sửa]

Tiếng Dukha[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

с

 1. Chữ cái Kirin с (s) dạng viết thường ghi lại tiếng Dukha.
  сесsestám

Đồng nghĩa[sửa]

 • Chữ in hoa С

Tham khảo[sửa]

Tiếng Duy Ngô Nhĩ[sửa]

Kirin с
Ả Rập س‎ (s‎)
Latinh s

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

с (chữ hoa С)

 1. Chữ cái thứ 24 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Duy Ngô Nhĩ.
  суسۇ‎ (su)nước

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. 菅原純 (2009) 現代ウイグル語小辞典 (bằng tiếng Nhật), アジア・アフリカ言語文化研究所, tr. 343

Tiếng Đông Can[sửa]

Kirin с
Latinh s

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

с (chữ hoa С)

 1. Chữ cái thứ 22 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Đông Can.
  санsanba

Xem thêm[sửa]

Tiếng Erzya[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

с (chữ hoa С)

 1. Chữ cái thứ 19 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Erzya.
  ёвксövkscổ tích

Xem thêm[sửa]

Tiếng Even[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

с (chữ hoa С)

 1. Chữ cái thứ 22 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Even.
  усustay áo

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Письменные языки мира: Языки Российской Федерации, tập 2, ấn bản 1000 экз, М.: Academia, 2003, →ISBN, tr. 667–697

Tiếng Evenk[sửa]

Kirin с
Mông Cổ ᠊᠊ᠰ᠊
Latinh s

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

с (chữ hoa С)

 1. Chữ cái thứ 20 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Evenk.
  умун тысинчаumun tysinčasố 1000

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • Myreeva, A. N. (2004) Эвенкийско-русский словарь: около 30 000 слов [Từ điển Evenk–Nga: khoảng 30.000 từ] (bằng tiếng Nga), Novosibirsk: Nauka, →ISBN, →OCLC

Tiếng Gagauz[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

с (chữ hoa С)

 1. Chữ cái thứ 22 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Gagauz.
  РуcияRusiyaNga

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Renato B. Figueiredo (2017) FREELANG Gagauz-English-Gagauz online dictionary (bằng tiếng Anh)
 2. Каранфил, Гюллю (2016), Актуализация традиционной культуры гагаузов как путь к самохранению, Türkologiya (bằng tiếng Nga), issue 4, tr. 75

Tiếng Ingush[sửa]

Wikipedia tiếng Ingush có bài viết về:
Kirin с
Ả Rập س
Latinh s

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

с (chữ hoa С)

 1. Chữ cái thứ 25 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Ingush.
  саsacủa tôi, linh hồn, góc

Xem thêm[sửa]

Tiếng Kabardia[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

с (chữ hoa С)

 1. Chữ cái thứ 36 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Kabardia.
  сабыйsaabəjđứa trẻ

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Louis Loewe (1854) A dictionary of the Circassian language, George Bell

Tiếng Kalmyk[sửa]

Wikipedia tiếng Kalmyk có bài viết về:
Kirin с
Mông Cổ
Latinh s

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

с (chữ hoa С)

 1. Chữ cái thứ 24 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Kalmyk.
  йиснyisnchín

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Arash Bormanshinov, George Zagadinow (1963) Kalmyk-English Dictionary (bằng tiếng Anh), tr. 252

Tiếng Kamassia[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

с

 1. Chữ cái Kirin с (s) dạng viết thường ghi lại tiếng Kamassia đã tuyệt chủng.
  сагәрsagərđen

Đồng nghĩa[sửa]

 • Chữ in hoa С

Tham khảo[sửa]

 1. Kai Donners (1944) Kamassiches Wörterbuch nebst Sprachproblem und Hauptzügen der Grammatik, Helsinki

Tiếng Karachay-Balkar[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

с (chữ hoa С)

 1. Chữ cái thứ 22 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Karachay-Balkar.
  сексенseksentám mươi

Xem thêm[sửa]

Tiếng Karaim[sửa]

Kirin с
Latinh s
Hebrew ס

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

с (chữ hoa С)

 1. Chữ cái thứ 23 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Karaim.
  къайсыqaysïquả

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Kale (2009), Русско-караимский словарь, (Р-С)

Tiếng Karakalpak[sửa]

Kirin с
Ả Rập
Latinh s

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

с (chữ hoa С)

 1. Chữ cái thứ 24 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Karakalpak.
  сизsizcác bạn

Xem thêm[sửa]

Tiếng Kazakh[sửa]

Kirin с
Ả Rập ﺱ‎
Latinh s

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

с (chữ hoa С)

 1. Chữ cái thứ 24 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Kazakh.
  бесbesnăm

Xem thêm[sửa]

Tiếng Ket[sửa]

Kirin с
Latinh s

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

с (chữ hoa С)

 1. Chữ cái thứ 23 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Ket.
  саалsáàlđêm

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Kotorova, Elizaveta & Andrey Nefedov (eds.) (2015) Comprehensive Ket Dictionary / Большой словарь кетского языка (2 vols), Munich: Lincom Europa

Tiếng Khakas[sửa]

Kirin с
Latinh s

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

с (chữ hoa С)

 1. Chữ cái thứ 23 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Khakas.
  салааsalaangón tay

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Khvarshi[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

с (chữ hoa С)

 1. Chữ cái thứ 27 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Khvarshi.
  эᵸсоsotuyết

Xem thêm[sửa]

Tiếng Koibal[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

с

 1. Chữ cái Kirin с (s) dạng viết thường ghi lại phương ngữ Koibal đã tuyệt chủng.
  соsovỏ cây bu-lô

Đồng nghĩa[sửa]

 • Chữ in hoa С

Tham khảo[sửa]

 1. Tamás, Janurik (2021) Kojbál szótár: a publikált szójegyzékek egyesített szótára (bằng tiếng Anh), Székesfehérvár: Budenz Alkotóház

Tiếng Komi-Zyrian[sửa]

Wikipedia Komi có bài viết về:

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

с (chữ hoa С)

 1. Chữ cái thứ 23 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Komi-Zyrian.
  асassở hữu

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Дмитрий Владимирович Бубрих (1949) Грамматика литературного коми языка [Ngữ pháp tiếng Komi văn học] (bằng tiếng Nga), Ленинград: Изд-во Ленинградского университета

Tiếng Krymchak[sửa]

Kirin с
Latinh s

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

с (chữ hoa С)

 1. Chữ cái thứ 21 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Krymchak.
  суsunước

Xem thêm[sửa]

Tiếng Kumyk[sửa]

Kirin с
Latinh s
Ả Rập ﺱ‎

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

с (chữ hoa С)

 1. Chữ cái thứ 24 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Kumyk.
  сёзsöztừ

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Бамматов З. З (1960) Русско-Кумыкского Словаря (bằng tiếng Nga), Москва, tr. 889

Tiếng Kurd[sửa]

Kirin с
Latinh s
Ả Rập ﺱ‎
Yezidi 𐺑
Armenia ս

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

с (chữ hoa С)

 1. Chữ cái thứ 25 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Kurd tại Liên Xô (Armenia) năm 1946.
  ли серli sertrên

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Michael Goddard (2007) English-Kurdish Kurdish-English Sorani dictionary (bằng tiếng Anh), London: Simon Wallenberg Press, tr. 276
 2. Һʼ. Щнди (1974) Әлифба, ấn bản 3000 экз, Ереван: Луйс, tr. 96

Tiếng Kyrgyz[sửa]

Kirin с
Latinh s
Ả Rập

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

с (chữ hoa С)

 1. Chữ cái thứ 21 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Kyrgyz.
  сааsaavắt sữa

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Karl A. Krippes (1998) Kyrgyz: Kyrgyz-English/English-Kyrgyz dictionary: Glossary of Terms (bằng tiếng Anh), New York: Hippocrene Books, →ISBN, tr. 151

Tiếng Lak[sửa]

Wikipedia tiếng Lak có bài viết về:
Kirin с
Latinh s
Ả Rập
Gruzia

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

с (chữ hoa С)

 1. Chữ cái thứ 28 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Lak.
  уссуus:uanh em

Xem thêm[sửa]

Tiếng Macedoni[sửa]

Wikipedia tiếng Macedoni có bài viết về:

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

с (chữ hoa С)

 1. Chữ cái thứ 22 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Macedoni.
  сливаslivamận

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • Judith Wermuth (1997) Hippocrene concise Macedonian-English, English-Macedonian dictionary, New York: Hippocrene Books, →ISBN, tr. 83

Tiếng Mari[sửa]

Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

с (chữ hoa С)

 1. Chữ cái thứ 21 ở dạng viết thường trong cả 2 bảng chữ cái Kirin tiếng Mari (Đông & Tây).
  сӧснаsösnalợn

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • Mari-English Dictionary[1], University of Vienna, 2022

Tiếng Mator[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

с

 1. Chữ cái Kirin с (s) dạng viết thường ghi lại tiếng Mator đã tuyệt chủng.
  симеsimemắt

Đồng nghĩa[sửa]

 • Chữ in hoa С

Tham khảo[sửa]

 1. Eugen Helimski (1997) Die Matorische Sprache: Wörterbuch – Grundzüge der Grammatik – Sprachgeschichte (bằng tiếng Đức), Szeged, tr. 332

Tiếng Moksha[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

с (chữ hoa С)

 1. Chữ cái thứ 19 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Moksha.
  самаsama(sự) đến

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • Имяреков А. К. (1953) Мокшанско-русский словарь [Từ điển tiếng Moksha-Nga] (bằng tiếng Nga), Саранск: Мордовское книжное издательство

Tiếng Mông Cổ[sửa]

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Cyrl">с</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Latn">с</span>” bên trên.

Kirin с
Mông Cổ (s)
Latinh s

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

с (chữ hoa С)Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Latn">с</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Cyrl">с</span>” bên trên.

 1. Chữ cái thứ 20 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Mông Cổ.
  самбарsambarbảng tin

Xem thêm[sửa]