Bước tới nội dung

Р

Từ điển mở Wiktionary

Chữ Kirin[sửa]


Р U+0420, Р
CYRILLIC CAPITAL LETTER ER
П
[U+041F]
Cyrillic С
[U+0421]

Từ nguyên[sửa]

Từ chữ Hy Lạp Ρ. (Rho)

Chuyển tự[sửa]

Mô tả[sửa]

Р (chữ thường р)

 1. Chữ Kirin viết hoa, gọi là er.
 2. Chữ Kirin cổ viết hoa, gọi là рьци (rĭci).

Hình ảnh[sửa]

Tiếng Abaza[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

Р (chữ thường р (r))

 1. Chữ cái thứ 41 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái Kirin tiếng Abaza.
  ФАРАFARAĂN

Xem thêm[sửa]

Tiếng Abkhaz[sửa]

Wikipedia tiếng Abkhaz có bài viết về:

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

Р (chữ thường р)

 1. Chữ cái thứ 35 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái Kirin tiếng Abkhaz.
  РашәарамзаRaŝʷaramzatháng Sáu

Xem thêm[sửa]

Tiếng Adygea[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

Р (chữ thường р)

 1. Chữ cái thứ 36 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái Kirin tiếng Adygea.
  РуманиеRwumanijeRumani

Xem thêm[sửa]

Tiếng Aghul[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

Р (chữ thường р)

 1. Chữ cái thứ 28 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái Kirin tiếng Aghul.
  РагъRMặt Trời

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Roman Kim (2016), Агульско-русский словарь, Р, SIL International

Tiếng Ainu[sửa]

Katakana
Latinh R
Kirin Р

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

Р (chữ thường р)

 1. () Chữ cái Kirin Р ở dạng viết hoa, được các nhà nghiên cứu Đế quốc Nga ghi lại tiếng Ainu.
  РаръRarLông mày

Tham khảo[sửa]

 1. Палласъ П. С. (1791) Сравнительный словарь всѣх языков и нарѣчий, по азбучному порядку расположенный: Л-С. Часть третья, СПб., tr. 487

Tiếng Ainu Sakhalin[sửa]

Katakana
Latinh R
Kirin Р

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

Р (chữ thường р)

 1. () Chữ cái Kirin Р (R) ở dạng viết hoa dùng ghi lại tiếng Ainu trên đảo Sakhalin, nay đã tuyệt chủng.

Tiếng Alutor[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

Р (chữ thường р)

 1. Chữ cái thứ 24 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái Kirin tiếng Alutor.
  РамкынRamkəntrại tuần lộc

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Anh Solombala[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Mô tả[sửa]

Р (chữ thường р)

 1. Chữ cái Р (R) dạng viết hoa trong bảng chữ cái tiếng Nga ghi lại tiếng Anh Solombala.
  ВЕРИVERI(VERY) RẤT

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:quote tại dòng 2664: Parameter "work" is not used by this template..
 2. Василий Верещагин (1849) Очерки Архангельской губернии, Санкт-Петербург: Яков Трей

Tiếng Archi[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

Р (chữ thường р)

 1. Chữ cái thứ 59 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái Kirin tiếng Archi.
  РангRangMàu sắc

Xem thêm[sửa]

Tiếng Avar[sửa]

Wikipedia tiếng Avar có bài viết về:
Kirin Р
Ả Rập ر (r)
Latinh R

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

Р (chữ thường р)

 1. Chữ cái thứ 25 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái Kirin tiếng Avar.
  Россия (Rossija)Rossiyanước Nga

Xem thêm[sửa]

Tiếng Azerbaijan[sửa]

Kirin Р
Ả Rập ر‎
Latinh R

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

Р (chữ thường р)

 1. Chữ cái thứ 22 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái Kirin tiếng Azerbaijan.
  РусијаRusiyanước Nga

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • R tại Obastan.com

Tiếng Bashkir[sửa]

Wikipedia tiếng Bashkir có bài viết về:
Kirin Р
Ả Rập ﺭ‎
Latinh R
Turk cổ 𐰼 𐰺

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

Р (chữ thường р)

 1. Chữ cái thứ 23 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái Kirin tiếng Bashkir.
  РимRimRoma

Xem thêm[sửa]

Tiếng Bắc Altai[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

Р (chữ thường р)

 1. Chữ cái thứ 21 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái Kirin tiếng Bắc Altai.
  БИРBIRSỐ 1

Xem thêm[sửa]

Tiếng Bắc Yukaghir[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

Р (chữ thường р)

 1. Chữ cái thứ 27 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái Kirin tiếng Bắc Yukaghir.
  МААРХУОНЬMAARQUOŅSỐ 1

Xem thêm[sửa]

Tiếng Belarus[sửa]

Wikipedia tiếng Belarus có bài viết về:
Wikipedia Taraškievica Belarusian có bài viết về:
Kirin Р
Latinh R
Ả Rập ر

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

Р (chữ thường р)

 1. Chữ cái thứ 18 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái Kirin tiếng Belarus.
  РумыніяRumynijaRumani

Xem thêm[sửa]

Tiếng Budukh[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

Р (chữ thường р)

 1. Chữ cái thứ 26 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái Kirin tiếng Budukh.
  РижRCô gái

Xem thêm[sửa]

Tiếng Bulgari[sửa]

Wikipedia tiếng Bulgari có bài viết về:

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

Р (chữ thường р)

 1. Chữ cái thứ 17 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái Kirin tiếng Bulgari.
  РусияRusijanước Nga

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Buryat[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

Р (chữ thường р)

 1. Chữ cái thứ 19 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái Kirin tiếng Buryat.
  РимRimRoma

Xem thêm[sửa]

Tiếng Chechen[sửa]

Kirin Р
Ả Rập ر (r)
Latinh R

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

Р (chữ thường р)

 1. Chữ cái thứ 25 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái Kirin tiếng Chechen.
  РоссиRossinước Nga

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Chukot[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

Р (chữ thường р)

 1. Chữ cái thứ 21 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái Kirin tiếng Chukot.
  РъэвRʔewCá voi

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Nga" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Chulym[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

Р (chữ thường р)

 1. Chữ cái thứ 24 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái Kirin tiếng Chulym.
  ПИРPIRSỐ 1

Xem thêm[sửa]

Tiếng Chuvan[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

Р

 1. Chữ cái Kirin Р (R) dạng viết hoa ghi lại tiếng Chuvan đã tuyệt chủng.
  ЕРИЧЬYERICH'TỒI TỆ

Đồng nghĩa[sửa]

 • Chữ in thường р

Tiếng Chuvash[sửa]

Wikipedia tiếng Chuvash có bài viết về:

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

Р (chữ thường р)

 1. Chữ cái thứ 20 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái Kirin tiếng Chuvash.
  РаҫҫейRaśśejnước Nga

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Dargwa[sửa]

Kirin Р
Latinh R
Ả Rập ر

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

Р (chữ thường р)

 1. Chữ cái thứ 25 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái Kirin tiếng Dargwa.
  ВАРЪАVARʾAMẬT ONG

Xem thêm[sửa]

Tiếng Daur[sửa]

Kirin Р
Mãn Châu
Latinh R

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

Р (chữ thường р)

 1. Chữ cái thứ 18 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái Kirin tiếng Daur.
  ОЛОРOLORcái thuổng

Xem thêm[sửa]

Tiếng Digan[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

Р (chữ thường р)

 1. Chữ cái thứ 21 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái Kirin phương ngữ Kaldarári.
  РазиRaji(tên nữ)
 2. Chữ cái thứ 19 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái Kirin phương ngữ Ruska Roma.

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:quote tại dòng 2664: Parameter "website" is not used by this template..
 2. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Nga" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..
 3. Lỗi Lua trong Mô_đun:quote tại dòng 2664: Parameter "editor-last" is not used by this template..
 4. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Nhật" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Dolgan[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

Р (chữ thường р)

 1. Chữ cái thứ 23 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái Kirin tiếng Dolgan.
  ОЛОРOLORCƯ TRÚ

Xem thêm[sửa]

Tiếng Dukha[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

Р

 1. Chữ cái Kirin Р (R) dạng viết hoa ghi lại tiếng Dukha.
  ГАРGARTUYẾT

Đồng nghĩa[sửa]

 • Chữ in thường р

Tham khảo[sửa]

Tiếng Duy Ngô Nhĩ[sửa]

Kirin Р
Ả Rập ر (r)
Latinh R

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

Р (chữ thường р)

 1. Chữ cái thứ 23 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái Kirin tiếng Duy Ngô Nhĩ.
  ПӘРИPERICỔ TÍCH

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Nhật" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Đông Can[sửa]

Kirin Р
Latinh R

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

Р (chữ thường р)

 1. Chữ cái thứ 21 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái Kirin tiếng Đông Can.
  ЭРERSỐ 2

Xem thêm[sửa]

Tiếng Erzya[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

Р (chữ thường р)

 1. Chữ cái thứ 18 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái Kirin tiếng Erzya.
  РоссияRosśijanước Nga

Xem thêm[sửa]

Tiếng Even[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

Р (chữ thường р)

 1. Chữ cái thứ 21 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái Kirin tiếng Even.
  ДӨРƷȪRSỐ 2

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Письменные языки мира: Языки Российской Федерации, ấn bản 1000 экз, tập 2, М.: Academia, 2003, →ISBN, tr. 667–697

Tiếng Evenk[sửa]

Kirin Р
Mông Cổ
Latinh R

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

Р (chữ thường р)

 1. Chữ cái thứ 19 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái Kirin tiếng Evenk.
  ДЮРƷŪRSỐ 2

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Nga" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Gagauz[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

Р (chữ thường р)

 1. Chữ cái thứ 21 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái Kirin tiếng Gagauz.
  РусијаRusiyanước Nga

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..
 2. Каранфил, Гюллю (2016), Актуализация традиционной культуры гагаузов как путь к самохранению, Türkologiya (bằng tiếng Nga), issue 4, tr. 75

Tiếng Ingush[sửa]

Wikipedia tiếng Ingush có bài viết về:
Kirin Р
Ả Rập ر
Latinh R

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

Р (chữ thường р)

 1. Chữ cái thứ 24 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái Kirin tiếng Ingush.
  РумRumRoma

Xem thêm[sửa]

Tiếng Itelmen[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

Р (chữ thường р)

 1. Chữ cái thứ 28 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái Kirin tiếng Itelmen.
  РсэʼнRse'nPhổi

Xem thêm[sửa]

Tiếng Kabardia[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

Р (chữ thường р)

 1. Chữ cái thứ 35 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái Kirin tiếng Kabardia.
  РумыниэRwuməniɛRumani

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Louis Loewe (1854) A dictionary of the Circassian language, George Bell

Tiếng Kalmyk[sửa]

Wikipedia tiếng Kalmyk có bài viết về:
Kirin Р
Mông Cổ
Latinh R

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

Р (chữ thường р)

 1. Chữ cái thứ 23 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái Kirin tiếng Kalmyk.
  Румудин ОрнRumudin OrnRumani

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Kamassia[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

Р

 1. Chữ cái Kirin Р (R) dạng viết hoa ghi lại tiếng Kamassia đã tuyệt chủng.
  НАГУРNAGURSỐ 3

Đồng nghĩa[sửa]

 • Chữ in thường р

Tham khảo[sửa]

 1. Kai Donners (1944) Kamassiches Wörterbuch nebst Sprachproblem und Hauptzügen der Grammatik, Helsinki

Tiếng Karachay-Balkar[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

Р (chữ thường р)

 1. Chữ cái thứ 21 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái Kirin tiếng Karachay-Balkar.
  РимRimRoma

Xem thêm[sửa]

Tiếng Karaim[sửa]

Kirin Р
Latinh R
Hebrew ר

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

Р (chữ thường р)

 1. Chữ cái thứ 22 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái Kirin tiếng Karaim.
  РэнгRengMàu sắc

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Kale (2009), Русско-караимский словарь, (Р-С)

Tiếng Karakalpak[sửa]

Kirin Р
Ả Rập ر
Latinh R

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

Р (chữ thường р)

 1. Chữ cái thứ 23 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái Kirin tiếng Karakalpak.
  РеспубликаRespublikaCộng hòa

Xem thêm[sửa]

Tiếng Kazakh[sửa]

Wikipedia tiếng Kazakh có bài viết về:
Kirin Р
Ả Rập ر
Latinh R

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

Р (chữ thường р)

 1. Chữ cái thứ 23 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái Kirin tiếng Kazakh.
  РоссияRossiänước Nga

Xem thêm[sửa]

Tiếng Ket[sửa]

Kirin Р
Latinh R

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

Р (chữ thường р)

 1. Chữ cái thứ 22 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái Kirin tiếng Ket.
  ТИРЬTIŔRỄ

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Kotorova, Elizaveta & Andrey Nefedov (eds.) (2015) Comprehensive Ket Dictionary / Большой словарь кетского языка (2 vols), Munich: Lincom Europa

Tiếng Khakas[sửa]

Kirin Р
Latinh R

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

Р (chữ thường р)

 1. Chữ cái thứ 22 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái Kirin tiếng Khakas.
  РеспубликаRespublikaCộng hòa

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Khinalug[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

Р (chữ thường р)

 1. Chữ cái thứ 41 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái Kirin tiếng Khinalug.
  РижиRišiCon gái

Xem thêm[sửa]

Tiếng Khvarshi[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

Р (chữ thường р)

 1. Chữ cái thứ 26 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái Kirin tiếng Khvarshi.
  ПАРPARONG

Xem thêm[sửa]

Tiếng Koibal[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

Р

 1. Chữ cái Kirin Р (R) dạng viết hoa ghi lại phương ngữ Koibal đã tuyệt chủng.
  СЕРОSEROHẢI LY

Đồng nghĩa[sửa]

 • Chữ in thường р

Tham khảo[sửa]

 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:quote tại dòng 2664: Parameter "journal" is not used by this template..

Tiếng Komi-Zyrian[sửa]

Wikipedia Komi có bài viết về:

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

Р (chữ t