р

Từ điển mở Wiktionary

Chữ Kirin[sửa]


р U+0440, р
CYRILLIC SMALL LETTER ER
п
[U+043F]
Cyrillic с
[U+0441]

Từ nguyên[sửa]

Từ chữ Hy Lạp ρ. (Rho)

Chuyển tự[sửa]

Mô tả[sửa]

р (chữ hoa Р)

 1. Chữ Kirin viết thường, gọi là er.
 2. Chữ Kirin cổ viết thường, gọi là рьци (rĭci).

Hình ảnh[sửa]

Tiếng Abaza[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

р (chữ hoa Р (R))

 1. Chữ cái thứ 41 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Abaza.
  пырр'аrrabay

Xem thêm[sửa]

Tiếng Abkhaz[sửa]

Wikipedia tiếng Abkhaz có bài viết về:

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

р (chữ hoa Р)

 1. Chữ cái thứ 35 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Abkhaz.
  аарҩар'аaarjʷarahạn hán

Xem thêm[sửa]

Tiếng Adygea[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

р (chữ hoa Р)

 1. Chữ cái thứ 36 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Adygea.
  ашхырэāšxər'ăăn được

Xem thêm[sửa]

Tiếng Aghul[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

р (chữ hoa Р)

 1. Chữ cái thứ 28 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Aghul.
  турturtên

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Roman Kim (2016), Агульско-русский словарь, Р, SIL International

Tiếng Ainu[sửa]

Katakana
Latinh r
Kirin р

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

р (chữ hoa Р)

 1. () Chữ cái Kirin р ở dạng viết thường, được các nhà nghiên cứu Đế quốc Nga ghi lại tiếng Ainu.
  сиркунне́sirkunneđêm

Tham khảo[sửa]

 1. Палласъ П. С. (1791) Сравнительный словарь всѣх языков и нарѣчий, по азбучному порядку расположенный: С-Ф. Часть четвертая, СПб., tr. 61

Tiếng Ainu Sakhalin[sửa]

Katakana
Latinh r
Kirin р

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

р (chữ hoa Р)

 1. () Chữ cái Kirin р (r) ở dạng viết thường dùng ghi lại tiếng Ainu trên đảo Sakhalin, nay đã tuyệt chủng.

Tiếng Alutor[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

р (chữ hoa Р)

 1. Chữ cái thứ 24 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Alutor.
  риририрririrircá voi trắng

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Nagayama, Yukari. (2014) Two proprietive forms in Alutor

Tiếng Anh Solombala[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Mô tả[sửa]

р (chữ hoa Р)

 1. Chữ cái р (r) dạng viết thường trong bảng chữ cái tiếng Nga ghi lại tiếng Anh Solombala.
  дринкомdrinkom(drink) uống

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Иван Прушакевич (1867) Соломбала зимою и лѣтомъ, tr. 85
 2. Василий Верещагин (1849) Очерки Архангельской губернии, Санкт-Петербург: Яков Трей

Tiếng Archi[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

р (chữ hoa Р)

 1. Chữ cái thứ 59 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Archi.
  бархъbarqMặt Trời

Xem thêm[sửa]

Tiếng Avar[sửa]

Wikipedia tiếng Avar có bài viết về:
Kirin р
Ả Rập ر
Latinh r

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

р (chữ hoa Р)

 1. Chữ cái thứ 25 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Avar.
  ражиперražipertỏi

Xem thêm[sửa]

Tiếng Azerbaijan[sửa]

Kirin р
Ả Rập ر‎
Latinh r

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

р (chữ hoa Р)

 1. Chữ cái thứ 22 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Azerbaijan.
  рәнҝrəngmàu sắc

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • R tại Obastan.com

Tiếng Bashkir[sửa]

Wikipedia tiếng Bashkir có bài viết về:
Kirin р
Ả Rập ﺭ‎
Latinh r
Turk cổ 𐰼 𐰺

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

р (chữ hoa Р)

 1. Chữ cái thứ 23 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Bashkir.
  йырrbài hát

Xem thêm[sửa]

Tiếng Bắc Altai[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

р (chữ hoa Р)

 1. Chữ cái thứ 21 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Bắc Altai.
  тӧрт'tör'tbốn

Xem thêm[sửa]

Tiếng Bắc Yukaghir[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

р (chữ hoa Р)

 1. Chữ cái thứ 27 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Bắc Yukaghir.
  арууaruungôn ngữ

Xem thêm[sửa]

Tiếng Belarus[sửa]

Wikipedia tiếng Belarus có bài viết về:
Wikipedia Taraškievica Belarusian có bài viết về:
Kirin р
Latinh r
Ả Rập ر

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

р (chữ hoa Р)

 1. Chữ cái thứ 18 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Belarus.
  маркаmarkatem

Xem thêm[sửa]

Tiếng Bulgari[sửa]

Wikipedia tiếng Bulgari có bài viết về:

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

р (chữ hoa Р)

 1. Chữ cái thứ 17 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Bulgari.
  кораkoravỏ cây

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • Constantine Stephanove (1914) Complete Bulgarian-English dictionary (bằng tiếng Anh), Sofia: J. H. Nickoloff, tr. 642

Tiếng Buryat[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

р (chữ hoa Р)

 1. Chữ cái thứ 19 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Buryat.
  арбанarbanmười

Xem thêm[sửa]

Tiếng Chechen[sửa]

Kirin р
Ả Rập ر
Latinh r

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

р (chữ hoa Р)

 1. Chữ cái thứ 25 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Chechen.
  бӏаьргbˀärgmắt

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Chukot[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

р (chữ hoa Р)

 1. Chữ cái thứ 21 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Chukot.
  ройыръынrojərʔəngia đình

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • Молл Т. А., Инэнликэй П. И. (1957) Чукотско-русский словарь (bằng tiếng Nga), Л.: Государственное учебно-педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР. Ленинградское отделение, tr. 106

Tiếng Chulym[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

р (chữ hoa Р)

 1. Chữ cái thứ 24 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Chulym.
  силярsilærcác bạn

Xem thêm[sửa]

Tiếng Chuvan[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

р

 1. Chữ cái Kirin р (r) dạng viết thường ghi lại tiếng Chuvan đã tuyệt chủng.
  яйреyayrecon trai

Đồng nghĩa[sửa]

 • Chữ in hoa Р

Tiếng Chuvash[sửa]

Wikipedia tiếng Chuvash có bài viết về:

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

р (chữ hoa Р)

 1. Chữ cái thứ 20 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Chuvash.
  рисrislúa, gạo

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Chuvash People's Website (2006) Chuvash-English Dictionary (bằng tiếng Anh)

Tiếng Dargwa[sửa]

Kirin р
Latinh r
Ả Rập ر

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

р (chữ hoa Р)

 1. Chữ cái thứ 25 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Dargwa.
  маргаmargangười nam

Xem thêm[sửa]

Tiếng Daur[sửa]

Kirin р
Mãn Châu
Latinh r

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

р (chữ hoa с)

 1. Chữ cái thứ 18 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Daur.
  саурsaurcái thuổng

Xem thêm[sửa]

Tiếng Digan[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

р (chữ hoa Р)

 1. Chữ cái thứ 21 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin phương ngữ Kaldarári.
  ратratmáu
 2. Chữ cái thứ 19 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin phương ngữ Ruska Roma.

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Everson, Michael (October 7, 2001) Romani
 2. Цыганско-русский словарь [Từ điển Digan-Nga] (bằng tiếng Nga), Moscow, 1938
 3. Courthiade, Marcel (2009) Morri angluni rromane ćhibǎqi evroputni lavustik, Budapest: FővárosiOnkormányzat Cigány Ház--Romano Kher, →ISBN
 4. Yūsuke Sumi (2018), o, ニューエクスプレス ロマ(ジプシー)語 (bằng tiếng Nhật), Tokyo: Hakusuisha, →ISBN

Tiếng Dolgan[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

р (chữ hoa Р)

 1. Chữ cái thứ 23 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Dolgan.
  түөртtüörtbốn

Xem thêm[sửa]

Tiếng Dukha[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

р

 1. Chữ cái Kirin р (r) dạng viết thường ghi lại tiếng Dukha.
  пөрәrəsói

Đồng nghĩa[sửa]

 • Chữ in hoa Р

Tham khảo[sửa]

 1. Tiếng Dukha trên Cơ sở dữ liệu các ngôn ngữ Turk.

Tiếng Duy Ngô Nhĩ[sửa]

Kirin р
Ả Rập ر(r)
Latinh r

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

р (chữ hoa Р)

 1. Chữ cái thứ 23 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Duy Ngô Nhĩ.
  урушئۇرۇش‎ (urush)chiến tranh

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. 菅原純 (2009) 現代ウイグル語小辞典 (bằng tiếng Nhật), アジア・アフリカ言語文化研究所

Tiếng Đông Can[sửa]

Kirin р
Latinh r

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

р (chữ hoa Р)

 1. Chữ cái thứ 21 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Đông Can.
  эрerhai

Xem thêm[sửa]

Tiếng Erzya[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

р (chữ hoa Р)

 1. Chữ cái thứ 18 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Erzya.
  зэртьrťtiếng gầm

Xem thêm[sửa]

Tiếng Even[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

р (chữ hoa Р)

 1. Chữ cái thứ 21 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Even.
  таракtarakđó

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Письменные языки мира: Языки Российской Федерации, tập 2, ấn bản 1000 экз, М.: Academia, 2003, →ISBN, tr. 667–697

Tiếng Evenk[sửa]

Kirin р
Mông Cổ
Latinh r

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

р (chữ hoa Р)

 1. Chữ cái thứ 19 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Evenk.
  надандя̄рnadandjārbảy mươi

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Myreeva, A. N. (2004) Эвенкийско-русский словарь: около 30 000 слов [Từ điển Evenk–Nga: khoảng 30.000 từ] (bằng tiếng Nga), Novosibirsk: Nauka, →ISBN, →OCLC

Tiếng Gagauz[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

р (chữ hoa Р)

 1. Chữ cái thứ 21 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Gagauz.
  чотраçotracăng tin

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Renato B. Figueiredo (2017) FREELANG Gagauz-English-Gagauz online dictionary (bằng tiếng Anh)
 2. Каранфил, Гюллю (2016), Актуализация традиционной культуры гагаузов как путь к самохранению, Türkologiya (bằng tiếng Nga), issue 4, tr. 75

Tiếng Ingush[sửa]

Wikipedia tiếng Ingush có bài viết về:
Kirin р
Ả Rập ر
Latinh r

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

р (chữ hoa Р)

 1. Chữ cái thứ 24 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Ingush.
  рамаramakhung

Xem thêm[sửa]

Tiếng Kabardia[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

р (chữ hoa Р)

 1. Chữ cái thứ 35 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Kabardia.
  дыгъурыгъуdəġ°rəġ°cú đại bàng

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Louis Loewe (1854) A dictionary of the Circassian language, George Bell

Tiếng Kalmyk[sửa]

Wikipedia tiếng Kalmyk có bài viết về:
Kirin р
Mông Cổ
Latinh r

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

р (chữ hoa Р)

 1. Chữ cái thứ 23 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Kalmyk.
  СарпанSarpanhuyện Sarpinsky

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Arash Bormanshinov, George Zagadinow (1963) Kalmyk-English Dictionary (bằng tiếng Anh), tr. 252

Tiếng Kamassia[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

р

 1. Chữ cái Kirin р (r) dạng viết thường ghi lại tiếng Kamassia đã tuyệt chủng.
  нагурnagurba

Đồng nghĩa[sửa]

 • Chữ in hoa Р

Tham khảo[sửa]

 1. Kai Donners (1944) Kamassiches Wörterbuch nebst Sprachproblem und Hauptzügen der Grammatik, Helsinki

Tiếng Karachay-Balkar[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

р (chữ hoa Р)

 1. Chữ cái thứ 21 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Karachay-Balkar.
  ортаortatrung tâm

Xem thêm[sửa]

Tiếng Karaim[sửa]

Kirin р
Latinh r
Hebrew ר

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

р (chữ hoa Р)

 1. Chữ cái thứ 22 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Karaim.
  сыгъырsïɣïr

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Kale (2009), Русско-караимский словарь, (Р-С)

Tiếng Karakalpak[sửa]

Kirin р
Ả Rập ر
Latinh r

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

р (chữ hoa Р)

 1. Chữ cái thứ 23 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Karakalpak.
  ерйнerinmôi

Xem thêm[sửa]

Tiếng Kazakh[sửa]

Kirin р
Ả Rập ر
Latinh r

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

р (chữ hoa Р)

 1. Chữ cái thứ 23 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Kazakh.
  бірbirmột

Xem thêm[sửa]

Tiếng Ket[sửa]

Kirin р
Latinh r

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

р (chữ hoa Р)

 1. Chữ cái thứ 22 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Ket.
  мораmorađại dương

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Kotorova, Elizaveta & Andrey Nefedov (eds.) (2015) Comprehensive Ket Dictionary / Большой словарь кетского языка (2 vols), Munich: Lincom Europa

Tiếng Khakas[sửa]

Kirin р
Latinh r

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

р (chữ hoa Р)

 1. Chữ cái thứ 22 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Khakas.
  пірrmột

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Marc Marti (2021) Khakas-English Dictionary

Tiếng Khvarshi[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

р (chữ hoa Р)

 1. Chữ cái thứ 26 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Khvarshi.
  тӏероt’erocầu

Xem thêm[sửa]

Tiếng Koibal[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Chữ cái[sửa]

р

 1. Chữ cái Kirin р (r) dạng viết thường ghi lại phương ngữ Koibal đã tuyệt chủng.
  сероserohải ly

Đồng nghĩa[sửa]

 • Chữ in hoa Р

Tham khảo[sửa]

 1. Tamás, Janurik (2021) Kojbál szótár: a publikált szójegyzékek egyesített szótára (bằng tiếng Anh), Székesfehérvár: Budenz Alkotóház

Tiếng Komi-Zyrian[sửa]

Wikipedia Komi có bài viết về:

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

р (chữ hoa Р)

 1. Chữ cái thứ 22 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Komi.
  зарниzarnivàng

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Дмитрий Владимирович Бубрих (1949) Грамматика литературного коми языка [Ngữ pháp tiếng Komi văn học] (bằng tiếng Nga), Ленинград: Изд-во Ленинградского университета

Tiếng Krymchak[sửa]

Kirin р
Latinh r

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

р (chữ hoa Р)

 1. Chữ cái thứ 20 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Krymchak.
  орунorunđịa điểm

Xem thêm[sửa]

Tiếng Kumyk[sửa]

Kirin р
Latinh r
Ả Rập ر

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

р (chữ hoa Р)

 1. Chữ cái thứ 23 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Kumyk.
  орманormanrừng

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Бамматов З. З (1960) Русско-Кумыкского Словаря (bằng tiếng Nga), Москва, tr. 889

Tiếng Kurd[sửa]

Kirin р
Latinh r
Ả Rập ر‎
Yezidi 𐺍
Armenia ր

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

р (chữ hoa Р)

 1. Chữ cái thứ 23 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Kurd tại Liên Xô (Armenia) năm 1946.
  серserđầu

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Michael Goddard (2007) English-Kurdish Kurdish-English Sorani dictionary (bằng tiếng Anh), London: Simon Wallenberg Press
 2. Һʼ. Щнди (1974) Әлифба, ấn bản 3000 экз, Ереван: Луйс, tr. 96

Tiếng Kyrgyz[sửa]

Kirin р
Latinh r
Ả Rập ر‎

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

р (chữ hoa Р)

 1. Chữ cái thứ 20 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Kyrgyz.
  жаранjarancông dân

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Karl A. Krippes (1998) Kyrgyz: Kyrgyz-English/English-Kyrgyz dictionary: Glossary of Terms (bằng tiếng Anh), New York: Hippocrene Books, →ISBN

Tiếng Lak[sửa]

Wikipedia tiếng Lak có bài viết về:
Kirin р
Latinh r
Ả Rập ر
Gruzia

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

р (chữ hoa Р)

 1. Chữ cái thứ 27 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Lak.
  нурnurmột loại cỏrễ ăn được

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Саид Магомедович Хайдаков (1962) Лакско-русский словарь, tr. 231

Tiếng Lezgi[sửa]

Kirin р
Latinh r
Ả Rập ر

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

р (r)

 1. Chữ cái thứ 21 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Kirin tiếng Lezgi.
  рацӏанrac̣anlông mày

Xem thêm[sửa]