Từ điển mở Wiktionary

Chữ Latinh[sửa]

U+1EBC, Ẽ
LATIN CAPITAL LETTER E WITH TILDE
Thành phần:E [U+0045] + ◌̃ [U+0303]

[U+1EBB]
Latin Extended Additional
[U+1EBD]

Mô tả[sửa]

(chữ thường )

Xem thêm[sửa]

Tiếng Aparaí[sửa]

Chữ cái[sửa]

(chữ thường )

 1. Chữ cái thứ 4 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái tiếng Aparaí.
  mãkoChôn

Xem thêm[sửa]

Danh từ[sửa]

 1. Xem

Tham khảo[sửa]

 1. Koehn, Sally (2018), “”, Aparai - Portuguese Dictionary, SIL International

Tiếng Canela[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(chữ thường )

 1. Nguyên âm mũi hóa của E ở dạng viết hoa trong tiếng Canela.
  KNĐÁ

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Jack and Josephine Popjes (1982) Dicionário temático, canela-krahô e português: Vol. 1 Seção A, Vocabulário sobre ambiente físico (bằng tiếng Bồ Đào Nha), Brasília: Summer Institute of Linguistics, tr. 2

Tiếng Chu Ru[sửa]

Mô tả[sửa]

 1. Dấu ◌̃ đặt trên chữ E chỉ thị nguyên âm tị âm, ở dạng viết hoa.
  hỈa

Đồng nghĩa[sửa]

 • Chữ in thường

Tham khảo[sửa]

 1. Eugene Fuller, Ja Ngai, Ja Wi (1974) Pơnuaĭ mơgru ia Chru, Sài Gòn: Trung tâm Học liệu, Bộ Giáo Dục, tr. 13

Tiếng Emberá-Chamí[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(chữ thường )

 1. Chữ cái thứ 9 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái tiếng Emberá-Chamí.
  bẽra Beɗeatiếng Emberá-Chamí

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Carlos Patiño Roselli (1980-1982) Cuestionario para transcripción - Ẽmbẽra Chamí (bằng tiếng Bồ Đào Nha), Colombia: SIL

Tiếng Guaraní[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(chữ thường )

 1. Chữ cái thứ 5 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái tiếng Guaraní.
  HEVÂNG, PHẢI

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. El Abecedario (bằng tiếng Bồ Đào Nha), 2002-2004

Tiếng Kaingang[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(chữ thường )

 1. Chữ cái thứ 6 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái tiếng Kaingang.
  gfiCái móc

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Profª Drª Ursula Gojtéj Wiesemann (2011) Dicionário Kaingang - Português / Português - Kaingang (bằng tiếng Bồ Đào Nha), Curitiba-PR: Editora Evangélica Esperança, tr. 14

Tiếng Kayapó[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(chữ thường )

 1. Nguyên âm mũi hóa của E, ở dạng viết hoa.
  KUBTACHĂN, MỀN

Xem thêm[sửa]

Thán từ[sửa]

 1. Xem

Tham khảo[sửa]

 1. Kathleen Jefferson (2013) Gramática Pedagógica Kayapó (bằng tiếng Bồ Đào Nha), Anápolis, GO, Brazil: Associação Internacional de Linguística SIL-Brasil, tr. 243

Tiếng M'Nông Trung[sửa]

Mô tả[sửa]

 1. Ký tự E viết hoa với thanh ngã ◌̃ trong văn bản tiếng M'Nông.
  PÔNÂY GÂP SŎK KCHOK N BƠH TI YÊHÔVA, JÊH RI ĂN LĔ RNGÔCH MPÔL BĂL BUNUYH YÊHÔVA PRƠH GÂP HĂN ĂN NHÊT:[1]
  VẬY TÔI LẤY CHÉN KHỎI TAY ĐỨC GIÊ-HÔ-VA, VÀ KHIẾN CHO MỌI NƯỚC MÀ ĐỨC GIÊ-HÔ-VA SAI TÔI ĐẾN ĐỀU UỐNG LẤY: (Giê-rê-mi 25:17)

Đồng nghĩa[sửa]

 • Chữ in thường

Tham khảo[sửa]

 1. Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV) (bằng tiếng M'Nông), Tổng Liên Hội - Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, 2020

Tiếng Mường[sửa]

Mô tả[sửa]

 1. Ký tự E viết hoa với thanh ngã ◌̃ trong văn bản tiếng Mường.
  LNHLẠNH

Đồng nghĩa[sửa]

 • Chữ in thường .

Tham khảo[sửa]

 • Nguyễn Văn Khang; Bùi Chỉ; Hoàng Văn Hành (2002) Từ điển Mường - Việt, Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc Hà Nội

Tiếng Nùng[sửa]

Mô tả[sửa]

 1. Ký tự E viết hoa có thanh cao lên với tắc âm thanh môn ở cuối chữ ◌̃ trong văn bản tiếng Nùng theo phương án chính tả của SIL.
  LNGHẠN HÁN

Đồng nghĩa[sửa]

 • Chữ in thường

Tham khảo[sửa]

 1. Nancy Freiberger, Vy Thị Bé (1976) Ngữ vựng Nùng Phạn Slình, Viện Chuyên Khảo Ngữ Học, tr. 6

Tiếng Romagnol[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(chữ thường )

 1. Chữ cái E viết hoa với dấu ◌̃ trong một số phương án chính tả.
  GALNACON MÁI, CÁI

Tham khảo[sửa]

 1. Vitali, Daniele; Pioggia, Davide (2016) Dialetti romagnoli [Phương ngữ Romagnol] (bằng tiếng Ý), ấn bản 2, Verucchio: Pazzini Stampatore Editore srl

Tiếng Tupi[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(chữ thường )

 1. Chữ cái Latinh viết hoa dùng biểu thị nguyên âm mũi hóa của E trong tiếng Tupi.
  E(nữ giới) , VÂNG

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Moacyr Ribeiro de Carvalho (1987) Dicionário Tupi (antigo)-Português (bằng tiếng Bồ Đào Nha), tr. 66

Tiếng Việt[sửa]

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɛʔɛ˧˥ɛ˧˩˨ɛ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɛ̰˩˧ɛ˧˩ɛ̰˨˨

Từ tương tự[sửa]

Mô tả[sửa]

 1. Ký tự E viết hoa với thanh ngã ◌̃ trong văn bản tiếng Việt.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Wayampi[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(chữ thường )

 1. Chữ cái Latinh viết hoa biểu thị nguyên âm mũi hóa của e trong tiếng Wayampi.
  IPAPMÓNG (CHÂN, TAY)

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Roberta Olson (1978) Dicionário por tópicos nas línguas oiampí (wajapĩ) - português (bằng tiếng Bồ Đào Nha), Brasília: Sociedade Internacional de Lingüística, tr. 8