Bước tới nội dung

ã

Từ điển mở Wiktionary

Chữ Latinh[sửa]


ã U+00E3, ã
LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE
Thành phần:a [U+0061] + ◌̃ [U+0303]
â
[U+00E2]
Latin-1 Supplement ä
[U+00E4]

Mô tả[sửa]

ã (chữ hoa Ã)

Xem thêm[sửa]

Đa ngữ[sửa]

Ký tự[sửa]

ã

 1. (international standards) Chuyển ngữ chữ Devanagari अँ (hoặc tương đương).

Tiếng Việt[sửa]

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
aʔa˧˥˧˩˨˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
a̰ː˩˧˧˩a̰ː˨˨

Từ tương tự[sửa]

Mô tả[sửa]

ã

 1. Ký tự a viết thường với thanh ngã ◌̃ trong văn bản tiếng Việt.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Anh[sửa]

Chữ cái[sửa]

ã

 1. (Tiếng Anh cận đại, ) Chữ cái a với dấu ngã ◌̃ (tilde), thay thế cho an hoặc am.
  commãdcommandra lệnh
  hãmerhammercái búa

Tiếng Aparaí[sửa]

Chữ cái[sửa]

ã (chữ hoa Ã)

 1. Chữ cái thứ 2 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái tiếng Aparaí.
  ãkyemãkokhích lệ

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Koehn, Sally (2018) “ã”, trong Aparai - Portuguese Dictionary, SIL International

Tiếng Bokobaru[sửa]

Chữ cái[sửa]

ã (chữ hoa Ã)

 1. Chữ cái thứ 3 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái tiếng Bokobaru.
  À tↄ́ kpà gupuraanɛ fãantɛ̃, gusiaa sↄ̃ gwãavĩ.
  Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày; sự tối là đêm. (Sáng thế ký 1:5)

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. SIM International (2024), Bokobaru Bible, Naanaa 1 (bằng tiếng Bokobaru)

Tiếng Bồ Đào Nha[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ã (chữ hoa Ã)

 1. Chữ cái a viết thường với dấu ngã ◌̃.
  alteraçãosự biến đổi

Xem thêm[sửa]

Tiếng Bồ Đào Nha cổ[sửa]

Chữ cái[sửa]

ã (chữ hoa Ã)

 1. Chữ cái a viết thường với dấu ngã ◌̃.
  grãolúa mì

Tiếng Busa[sửa]

Chữ cái[sửa]

ã (chữ hoa Ã)

 1. Chữ cái thứ 3 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái tiếng Busa.
  Bisãtiếng Busa

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. SIM International (2005), Bisã Bible, Naanaa 1 (bằng tiếng Busa)

Tiếng Canela[sửa]

Chữ cái[sửa]

ã (chữ hoa Ã)

 1. Nguyên âm mũi hóa của a ở dạng viết thường trong tiếng Canela.
  carãđất sạch

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Jack and Josephine Popjes (1982) Dicionário temático, canela-krahô e português: Vol. 1 Seção A, Vocabulário sobre ambiente físico (bằng tiếng Bồ Đào Nha), Brasília: Summer Institute of Linguistics, tr. 1

Tiếng Chu Ru[sửa]

Mô tả[sửa]

ã

 1. Dấu ◌̃ đặt trên chữ a chỉ thị nguyên âm tị âm, ở dạng viết thường.
  iãmrau

Đồng nghĩa[sửa]

 • Chữ in hoa Ã

Tham khảo[sửa]

 1. Eugene Fuller, Ja Ngai, Ja Wi (1974) Pơnuaĭ mơgru ia Chru, Sài Gòn: Trung tâm Học liệu, Bộ Giáo Dục, tr. 1

Tiếng Emberá-Chamí[sửa]

Chữ cái[sửa]

ã (chữ hoa Ã)

 1. Chữ cái thứ 2 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái tiếng Emberá-Chamí.
  wãeanh/em rể

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Carlos Patiño Roselli (1980-1982) Cuestionario para transcripción - Ẽmbẽra Chamí (bằng tiếng Bồ Đào Nha), Colombia: SIL, tr. 2

Tiếng Emberá-Tadó[sửa]

Chữ cái[sửa]

ã (chữ hoa Ã)

 1. Chữ cái thứ 2 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái tiếng Emberá-Tadó.
  ãtaumông đít

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Enrique Valencia Karampaima, Francisco Euau, Carlos Duave Muñoz, Dioselina Valencia Hokí, David Pickens (1992) Lista Swadesh Rowe - ëpẽra pedea (bằng tiếng Tây Ban Nha), Colombia: SIL International, tr. 1

Tiếng Guaraní[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ã (chữ hoa Ã)

 1. Chữ cái thứ 2 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái tiếng Guaraní.
  akãcái đầu

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. El Abecedario (bằng tiếng Bồ Đào Nha), 2002-2004

Tiếng Kaingang[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ã (chữ hoa Ã)

 1. Chữ cái thứ 3 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái tiếng Kaingang.
  jãnjãncầu nguyện

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Profª Drª Ursula Gojtéj Wiesemann (2011) Dicionário Kaingang - Português / Português - Kaingang (bằng tiếng Bồ Đào Nha), Curitiba-PR: Editora Evangélica Esperança

Tiếng Karajá[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ã (chữ hoa Ã)

 1. Chữ cái thứ 4 ở dạng viết thường trong bảng chữ cái Latinh tiếng Karajá.
  hãwyyphụ nữ

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Wycliffe Bible Translators, Inc. (2011), Karajá Novo Testamento, Mateu 1 (bằng tiếng Karajá)

Tiếng Kayapó[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ã (chữ hoa Ã)

 1. Nguyên âm mũi hóa của a, ở dạng viết thường.
  ãmđứng

Xem thêm[sửa]

Thán từ[sửa]

ã

 1. Vâng (nói về phụ nữ).

Tham khảo[sửa]

 1. Kathleen Jefferson (2013) Gramática Pedagógica Kayapó (bằng tiếng Bồ Đào Nha), Anápolis, GO, Brazil: Associação Internacional de Linguística SIL-Brasil, tr. 241

Tiếng M'Nông Trung[sửa]

Mô tả[sửa]

ã

 1. Ký tự a viết thường với thanh ngã ◌̃ trong văn bản tiếng M'Nông.
  Khân păng mra nhêt jêh ri chuat hãn ndĭt ndĭr, jêh ri jêng trơi yor pêh đao gâp njuăl ta nklang khân păng.[1]
  Chúng nó sẽ uống, sẽ đi xiêu tó, và điên cuồng, vì cớ gươm dao mà ta sẽ sai đến giữa chúng nó. (Giêrêmi 25:16)

Đồng nghĩa[sửa]

 • Chữ in hoa Ã

Tham khảo[sửa]

 1. Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV) (bằng tiếng M'Nông), Tổng Liên Hội - Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, 2020

Tiếng Mường[sửa]

Mô tả[sửa]

ã

 1. Ký tự a viết thường với thanh ngã ◌̃ trong văn bản tiếng Mường.
  ản mãngán mạng

Đồng nghĩa[sửa]

 • Chữ in hoa Ã.

Tham khảo[sửa]

 • Nguyễn Văn Khang, Bùi Chỉ, Hoàng Văn Hành (2002) Từ điển Mường - Việt, Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc Hà Nội

Tiếng Nùng[sửa]

Mô tả[sửa]

ã

 1. Ký tự a viết thường có thanh cao lên với tắc âm thanh môn ở cuối chữ ◌̃ trong văn bản tiếng Nùng theo phương án chính tả của SIL.
  nãhmnước

Đồng nghĩa[sửa]

 • Chữ in thường Ã

Tham khảo[sửa]

 1. Nancy Freiberger, Vy Thị Bé (1976) Ngữ vựng Nùng Phạn Slình, Viện Chuyên Khảo Ngữ Học, tr. xiv

Tiếng Pháp trung đại[sửa]

Chữ cái[sửa]

ã

 1. Chữ a với dấu ◌̃ (tilde), dùng thay thế cho cụm an hoặc am.
  chãterchanterhát
  chãpchamperruộng

Tiếng Romagnol[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ã (chữ hoa Ã)

 1. Chữ cái a viết thường với dấu ◌̃ trong một số phương án chính tả.
  cãcon chó

Tham khảo[sửa]

 1. Vitali, Daniele, Pioggia, Davide (2016) Dialetti romagnoli [Phương ngữ Romagnol] (bằng tiếng Ý), ấn bản 2, Verucchio: Pazzini Stampatore Editore srl

Tiếng Silesia[sửa]

Wikipedia tiếng Silesia có bài viết về:

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ã (chữ hoa Ã)

 1. Chữ cái thứ 2 ở dạng viết thường trong bộ chữ Latinh tiếng Silesia.
  trochãvài

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Mirosław Syniawa (2010) Ślabikŏrz niy dlŏ bajtli, Pro Loquela Silesiana, →ISBN
 2. Silesian alphabet and pronunciation

Tiếng Tammari[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ã (chữ hoa Ã)

 1. Chữ cái Latinh viết thường dùng biểu thị nguyên âm mũi hóa của a trong tiếng Tammari.
  sããlăng nhục

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Annelore Zürcher (1983) Les phonèmes segmentaux du ditammari: Rapport de recherches (bằng tiếng Pháp), Lomé: Société Internationale de Linguistique, tr. 52

Tiếng Tupi[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ã (chữ hoa Ã)

 1. Chữ cái Latinh viết thường dùng biểu thị nguyên âm mũi hóa của a trong tiếng Tupi.
  ãiarăng

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Moacyr Ribeiro de Carvalho (1987) Dicionário Tupi (antigo)-Português (bằng tiếng Bồ Đào Nha), tr. 8

Tiếng Wayampi[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

ã (chữ hoa Ã)

 1. Chữ cái Latinh viết thường biểu thị nguyên âm mũi hóa của a trong tiếng Wayampi.
  topõsấm

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Roberta Olson (1978) Dicionário por tópicos nas línguas oiampí (wajapĩ) - português (bằng tiếng Bồ Đào Nha), Brasília: Sociedade Internacional de Lingüística, tr. 7