come

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Nội động từ[sửa]

come nội động từ came; come /ˈkʌm/

 1. Đến, tới, đi đến, đi tới, đi lại.
  light come light go; easy come easy go — dễ đến thì lại dễ đi; dễ được thì lại dễ mất
  to come and go — đi đi lại lại
  come here! — lại đây!
 2. Sắp đến, sắp tới.
  in years to come — trong những năm (sắp) tới
 3. Xảy ra, xảy đến.
  ill luck came to him — sự không may đã xảy đến với hắn; nó gặp sự không may
  come what may — dù có xảy ra việc gì, dù có thế nào, dù sự thể thế nào
 4. Thấy, ở, thấy ở.
  that word comes on page six — từ đó ở trang sáu
 5. Nên, thành ra, hoá ra, trở nên, trở thành.
  dream comes true — ước mơ trở thành sự thật
  it comes expensive in the long run — thế mà hoá ra là đất
 6. Hình thành; đặc lại, đông lại (nước xốt, tiết canh... ).
  these duck's blood cards won't come — tiết canh vịt không đông
 7. (Lời mệnh lệnh) Nào! nào, nào!; thế, thế!
  come! take courage — nào! can đảm lên chứ
 8. (Từ lóng) Hành động, làm, xử sự.
  he comes it too strong — nó làm quá; nó nói quá, nó cường điệu

Thành ngữ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Ý[sửa]

Động từ[sửa]

come

 1. Làm sao, làm thế nào.

Tham khảo[sửa]