put

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Ngoại động từ[sửa]

put ngoại động từ /ˈpʊt/

 1. Để, đặt, bỏ, đút, cho vào (ở đâu, vào cái gì... ).
  to put a thing in its right place — để vật gì vào đúng chỗ của nó
  to put sugar in tea — cho đường vào nước trà
  to put somebody in prison — bỏ ai vào tù
  to put a child to bed — đặt em bé vào giường, cho em bé đi ngủ
 2. Để, đặt vào, sắp đặt, sắp xếp (trong một tình trạng nào); làm cho, bắt phải.
  to put the clock fast — để đồng hồ nhanh
  to put a child to school — cho em nhỏ đi học
  to put a horse at (to) the fence — cho ngựa vượt rào
  to put the matter right — sắp đặt vấn đề ổn thoả, sắp đặt công việc thoả đáng
  to put out of joint — làm cho long ra, làm jơ (máy...)
  to put somebody in fear of... — làm cho ai sợ...
  to put somebody in his guard — làm cho ai phải cảnh giác đề phòng
  to put somebody off his guard — làm cho ai mất cảnh giác không đề phòng
  to put somebody ay his ease — làm cho ai thoải mái
  to put to shame — làm xấu hổ
  to put to the blush — làm thẹn đỏ mặt
  to put out of countenance — làm cho bối rối, làm luống cuống, làm lúng túng
  to put a stop to — làm ngừng lại, ngừng, ngừng lại; chấm dứt
  to put words to music — đặt lời vào nhạc
  to put a question — đặt một câu hỏi
 3. Đưa, đưa ra, đem ra.
  to put somebody across the river — đưa ai qua sông
  to put to sale — đem bán
  to put to test — đem thử thách
  to put to trial — đưa ra xét xử
  to put to the torture — đưa ra tra tấn
  to put to death — đem giết
  to put to vote — đưa ra biểu quyết
  to put to express — đem tiêu
 4. Dùng, sử dụng.
  to put one's money into good use — dùng tiền vào những việc lợi ích
  he is put to mind the furnace — anh ta được sử dụng vào việc trông nom lò cao
  the land was put into (under) potatoes — đất đai được dùng vào việc trồng khoai, đất được trồng khoai
 5. Diễn đạt, diễn tả, nói, dịch ra.
  to put it in black and white — diễn đạt điều đó bằng giấy trắng mực đen
  I don't know how to put it — tôi không biết diễn tả (nói) điều đó thế nào
  put it into English — anh hây dịch đoạn đó ra tiếng Anh
  I put it to you that... — tôi xin nói với anh rằng...
  to put something into words — nói điều gì ra lời, diễn tả điều gì bằng lời
 6. Đánh giá, ước lượng, cho là.
  to put much value on — đánh giá cao (cái gì)
  I put the population of the town at 70,000 — tôi ước lượng số dân thành phố là 70 000
 7. Gửi (tiền... ), đầu (vốn... ), đặt (cược... ).
  to put money on a horse — đặt cược (đánh cá) vào một con ngựa đua
  to put one's money into land — đầu tư vốn vào đất đai
  to put all one's fortune into bank — gửi hết tiền của vào nhà ngân hàng
 8. Cắm vào, đâm vào, bắn.
  to put a knife into — cắm con dao vào, đâm con dao vào
  to put a bullet through somebody — bắn một viên đạn vào ai
 9. Lắp vào, chắp vào, tra vào, buộc vào.
  to put a horse to the cart — buộc ngựa vào xe
  to put a new handle to a knife — tra cán mới vào con dao
 10. (Thể dục, thể thao) Ném, đẩy (tạ).
 11. Cho nhảy, cho phủ, cho đi (để lấy giống).
  to put bull to cow; to put cow to bull — cho bò đực nhảy bò cái

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

put nội động từ /ˈpʊt/

 1. (Hàng hải) Đi, đi về phía.
  to put into harbour — đi vào bến cảng
  to put to sea — ra khơi

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Danh từ[sửa]

put /ˈpʊt/

 1. (Thể dục, thể thao) Sự ném, sự đẩy (tạ... ).

Danh từ[sửa]

put & động từ /ˈpʊt/

 1. (Như) Putt.

Danh từ[sửa]

put /ˈpʊt/

 1. (Từ cổ,nghĩa cổ) , (từ lóng) người gàn dở, người quê kệch.

Tham khảo[sửa]

Tham khảo[sửa]