Bước tới nội dung

set

Từ điển mở Wiktionary
Xem thêm: Set

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Từ nguyên[sửa]

 1. Từ tiếng Anh Trung cổ setten, từ tiếng Anh cổ settan.
 2. Từ tiếng Anh Trung cổ sette, từ tiếng Pháp cổ, từ tiếng Latinh Trung cổ secta ("tùy tùng"), từ tiếng Latinh ("bè phái").
 3. Từ tiếng Anh Trung cổ sett, từ tiếng Anh cổ gesett, động tính từ quá khứ của settan.

Danh từ[sửa]

set (số nhiều sets) /ˈsɛt/

 1. Bộ.
  a set of chairs — một bộ ghế
  a set of artificial teeth — một bộ răng giả
  a carpentry set — một bộ đồ mộc
 2. (Toán học) Tập hợp.
  set of points — tập hợp điểm
 3. (Thể dục, thể thao) Ván, xéc, xét (quần vợt, bóng chuyền...).
  to win the first set — thắng ván đầu
 4. Bọn, đám, đoàn, , giới.
  literary set — giới văn chương, làng văn
  political set — giới chính trị, chính giới
 5. Cành chiết, cành giăm; quả mới đậu.
 6. (Thơ ca) Chiều , lúc Mặt Trời lặn.
  set of day — lúc chiều tà
 7. Chiều hướng, khuynh hướng.
  the set of the public feeling — chiều hướng, tình cảm của quần chúng, chiều hướng dư luận quần chúng
 8. Hình thể, dáng dấp, kiểu cách.
  the set of the hills — hình thể những quả đồi
 9. Lớp vữa ngoài (của tường).
 10. Cột gỗ chống hầm (mỏ than).
 11. Lứa trứng.
 12. Tảng đá (để lát đường).
 13. (Kỹ thuật) Máy; nhóm máy; thiết bị.
 14. (Sân khấu) Cảnh dựng.
 15. Bộ TV; Máy thu thanh; máy truyền hình.

Đồng nghĩa[sửa]

máy thu thanh
bộ TV

Từ dẫn xuất[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

set ngoại động từ /ˈsɛt/

 1. Để, đặt.
  to set foot on — đặt chân lên
  to set someone among the great writers — đặt ai vào hàng những nhà văn lớn
  to set pen to paper — đặt bút lên giấy
  to set a glass to one's lips — đưa cốc lên môi
 2. Bố trí, để, đặt lại cho đúng.
  to set the (a) watch — bố trí sự canh phòng
  to set one's clock — để lại đồng hồ, lấy lại đồng hồ
  to set alarm — để đồng hồ báo thức
  to set a hen — cho gà ấp
  to set eggs — để trứng gà cho ấp
  to set up type — sắp chữ
 3. Gieo, trồng.
  to set seed — gieo hạt giống
  to set plant — trồng cây
 4. Sắp, dọn, bày (bàn ăn).
  to set things in order — sắp xếp các thứ lại cho có ngăn nắp
  to set the table — bày bàn ăn, dọn bàn, dọn cơm, dọn đồ ăn
 5. Mài, giũa.
  to set a razor — liếc dao cạo
  to set a chisel — màu đục
  to set saw — giũa cưa
 6. Nắn, nối, buộc, đóng; dựng, đặt (niềm tin); định, quyết định.
  to set a bone — nắn xương
  to set a joint — nắn khớp xương
  to set a fracture — bó chỗ xương gãy
  to set a stake in ground — đóng cọc xuống đất
  to set one' heart (mind, hopes) on — trông mong, chờ đợi, hy vọng; quyết đạt cho được; quyết lấy cho được
  to set price on — đặt giá, định giá
  to set September 30 as the deadline — định ngày 30 tháng 9 là hạn cuối cùng
  to set one's teeth — nghiến răng; (nghĩa bóng) quyết chí, quyết tâm
  to set a scene — dựng cảnh (trên sân khấu)
 7. Sửa, uốn (tóc).
 8. Cho hoạt động.
  to set company laughing; to set company on [in] a roar — làm cho mọi người cười phá lên
 9. Bắt làm, ốp (ai) làm (việc gì); giao việc; xắn tay áo bắt đầu (làm việc).
  to set somebody to a task — ốp ai làm việc; giao việc cho ai
  to set to work — bắt tay vào việc
  to set somebody to work at his English — bắt ai phải chăm học tiếng Anh
 10. Nêu, giao, đặt.
  to set a good example — nêu gương tốt
  to set someone a problem — nêu cho ai một vấn đề để giải quyết
  to set the fashion — đề ra một mốt (quần áo)
  to set paper — đặt câu hỏi thi (cho thí sinh)
 11. Phổ nhạc.
  to set a poem to music — phổ nhạc một bài thơ
 12. Gắn, dát, nạm (lên bề mặt).
  to set gold with gems — dát đá quý lên vàng
  to set top of wall with broken glass — gắn mảnh thuỷ tinh vỡ lên đầu tường

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

set nội động từ /ˈsɛt/

 1. Kết lị, se lại, đặc lại; ổn định (tính tình...).
  blossom sets — hoa kết thành quả
  trees set — cây ra quả
  plaster sets — thạch cao se lại
  the jelly has set — thạch đã đông lại
  his character has set — tính tình anh ta đã ổn định
  face sets — mặt nghiêm lại
 2. Lặn.
  sun sets — mặt trời lặn
  his star has set — (nghĩa bóng) hắn đã hết thời oanh liệt
 3. Chảy (dòng nước).
  tide sets in — nước triều lên
  current sets strongly — dòng nước chảy mạnh
 4. Bày tỏ (ý kiến dư luận).
  opinion is setting against it — dư luận phản đối vấn đề đó
 5. Vừa vặn (quần áo).
 6. Định điểm được thua.
 7. Ấp ().

Chia động từ[sửa]

Thành ngữ[sửa]

Tính từ[sửa]

set (so sánh hơn more set, so sánh nhất most set) /ˈsɛt/

 1. Nghiêm nghị, nghiêm trang.
  a set look — vẻ nghiêm trang
 2. Cố định, chầm chậm, bất động.
  set eyes — mắt nhìn không chớp
 3. Đã định, cố ý, nhất định, kiên quyết, không thay đổi.
  set purpose — mục đích nhất định
  set time — thời gian đã định
 4. Đã sửa soạn trước, sẵn sàng.
  a set speech — bài diễn văn đã soạn trước
  set forms of prayers — những bài kinh viết sẵn
  to get set — chuẩn bị sẵn sàng
 5. Đẹp.
  set fair — đẹp, tốt (thời tiết)

Tham khảo[sửa]

Tiếng Anh cổ[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Từ nguyên[sửa]

So sánh với động từ settan.

Danh từ[sửa]

set gt

 1. Ghế, chỗ ngồi.

Tiếng Catalan[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Từ tiếng Latinh septem.

Số từ[sửa]

set

 1. Bảy.

Tiếng Đan Mạch[sửa]

Động tính từ[sửa]

set thì quá khứ

 1. Xem se

Từ dẫn xuất[sửa]

Tiếng Guanche[sửa]

Số từ[sửa]

set

 1. tám.

Tiếng Pháp[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
set
/sɛt/
sets
/sɛt/

set

 1. (Thể dục thể thao) Ván, xét (quần vợt, bóng bàn... ).
  En trois sets — chơi ba xét

Từ đồng âm[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Thụy Điển[sửa]

Danh từ[sửa]

set gt (số nhiều set, số ít hạn định setet, số nhiều hạn định seten)

 1. Bộ.
 2. Ván, xéc, xét.